Biovac anlegg på plass i Kina

Biovac har levert sitt første anlegg til midtens rike. Anlegg ble nylig satt i drift og skal gjennomgå en lengre testperiode for godkjenning til det kinesiske marked. Det knytter seg store forventinger til mulighetene.

0

Biovac har levert sitt første anlegg til Kina. Anlegget som er levert og igangkjørt er plassert inne på området der det allerede er et stort SBR renseanlegg i drift.

– For å få sammenlignbare resultater pumpes ubehandlet avløpsvann av det samme avløpsvannet som går til det store hovedrenseanlegget, inn en delstrøm til Biovac anlegget, forteller Eskil Møllegaard til VANytt.

Alt på plass: (f.v.) Shuwen, kinesisk «liason», Petter Mellquist (CEO) og Kenneth Haugseth (prosjektleder)

Anlegget er plassert i Hefei, Kina. Hefei er hovedstaden i Anhui provinsen. Installasjonen er et pilotanlegg som skal stå i test i ett år.
  Sannsynligvis har vi resultater i løpet av 2 måneder, forteller Møllegaard.

Anlegget som Biovac har levert har kapasitet  til å rense for 50 pe, men det skal rense med høyere krav, bl.a mer nitrogenfjerning.

– Når det gjelder teknologi så er anlegget et modifisert norskt anlegg (SBR), for å klare de strengere kinesiske kravene, forteller Møllegaard.

Anlegget kommer fra samme nye serie som man har hatt stor framgang med i det skandinaviske hjemmemarked, og er dermed et velprøvet anlegg.

Anlegget skal klare følgende utløpsverdier som er de strengeste i Kina (Grade A, level 1), som er følgende:
<10 mgBOF5/ltr
<0,5 mgP/ltr
<15 mgTotN/ltr
<50 mgCOD/ltr

Det er en kinesisk partner involvert i prosjektet og det knytter seg store forventinger til mulighetene.
– Kina er et stort marked, så dette er veldig spennende, sier Eskil Møllegaard hos Biovac.