Grundfos vinner globale markedsandeler og leverer rekordhøyt salg samtidig som vi fastholder vår solide inntjening. Grundfos Norge AS bidrar til den sterke vesten mer enn noen gang, sier selskapets direktør Truls Lystang.

Planlegger sterkere fokus på vann og klima

Grundfos leverte sitt beste resultat noen gang både på topp og bunn med tosifret vekst. Man har hatt spesielt sterk vekst innenfor industri og VVS segmentet, samt god utvikling på nye områder innenfor VA og Industri.

0

I 2018 steg omsetningen i Grundfos konsernet med 1,1 milliarder DKK sammenlignet med 2017.  Man nådde dermed på 26,7 milliarder DKK. Dette tilsvarer en salgsvekst på 6,6% og er høyeste nivået noensinne.

– Gode tilbakemeldinger fra kundene betyr mye og vi benytter anledningen til å takke for alle de gode og konstruktive tilbakemeldinger vi har fått på vår kundetilfredshetsundersøkelse. Dette hjelper oss til å bli en enda bedre leverandør og samarbeidsparter, sier adm. dir. Truls Lystang i en kommentar.

Grundfos hadde spesielt sterk vekst innenfor industri og VVS segmentet hvor man har vi hatt en veldig god utvikling sammenlignet med alle andre markedstall, og her har man tatt markedsandeler. 

– Vi har i tillegg levert fortsatt god fremdrift på våre strategiske initiativer, spesielt innenfor digitalisering sier Lystang.

Lystang som også leder alle Grundfos konsernets salgsselskaper i Norden og Storbritannia kan melde om sterk vekst på tvers av det store Salgs area North West Europe Area, NWE Area. Dette er det største salgsområdet og en viktig bidragsyter til konsernets sterke fremgang i Vest Europa med en vekst på 6,7%. Som ansvarlig for mange av konsernets «hjemmemarkeder» er Lystang klar på at dette vil gi mange nye muligheter sammen med forpliktelser og forventinger om bidrag både i form av salgsvekst og utvikling av nye forretningsområder

– Markedet har helt klart vært med oss og vi har klart å utnytte dette bedre enn markedet generelt samtidig som vi har god utvikling på nye strategiske områder innenfor VA og Industri. Vi drar nytte av den økende etterspørselen etter bærekraftige løsninger og teknologier innen vann og energieffektivitet. Vi er takknemlige for at våre kunder og samarbeidspartnere deler vår ambisjon om å bruke innovative og effektive løsninger, konkluderer Lystang.

Gtundfos ser fram mot spennende tider med lansering av konsernets 2025 strategi i April hvor FN sine utviklingsmål SDG 6 og 13 og et enda sterkere fokus på vann og klima vil stå sentralt.