STERKT LYS I ANDRE ENDEN FOR BETONG: På E6-prosjektet mellom Jaktøyen i Melhus og Sentervegen ved City Syd i Trondheim legges DN 3000 ig-falsrør. Det er første gang i Norden brukes ig-falsrør så stor betongrør tas i bruk i et vegprosjekt.

Samarbeid har har gitt god vekst i betong

Betongprodusentene i Basal kjeden har firedoblet omsetningen etter at man gikk sammen om standarder, felles løsninger og kvalitetskrav. Effektivisering av byggeprosessen har vært en viktig suksessfaktor. Prefabrikering av kummer er kommet for å bli.

0

Et godt eksempel på suksessen for betongprodusentene er det som foregår like utenfor Trondheim, der ny E6 er under ferdigstilling. Her har DN 3000 ig-falsrør blitt lagt.

–Det er første gang i Norden ig-falsrør DN3000 betongrør brukes i et vegprosjekt. Rørene er så store at de blir definert som en bro-konstruksjon, forteller Erik B. Dye, daglig leder i Basal.

Han er klar på at hele VA-sektoren i Norge har en sterk vekst de siste årene. Mye takket være mange veiprosjekter. Basals betongprodusenter har økt omsetning med hele 400 prosent i perioden 2001 til 2018.

–Dette er en eventyrlig vekst, og veksten vi har hatt er dessuten helt spesiell. Våre eiere har klart å ta en klar markedsposisjon i konkurranse med plastrør-industrien. Dette i en tid hvor konkurrentene har hatt en ubetydelig økning, sier Dye.

VEKST: Basals betongprodusenter har økt omsetning med hele 400 prosent i perioden 2001 til 2018.

Fra motgang til suksess

Basal eies av 18 produsenter og leverandører av VA-produkter i Norge og er store på produksjon av avløpsrør, løsninger fetteror fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer. Da Basal ble stiftet i 2001 var den norske betongindustrien nesten i knestående.

–I denne perioden ble plastindustrien kjøpt opp av utenlandske krefter, med betydelige ressurser. Grossistene eies også av internasjonale selskap. Mot disse internasjonale eierne ble de norske betongvareprodusentene små, hver for seg. Sammen har vi klart å snu denne utviklingen, forteller Dye, som føyer til:

–I dag er Norge blant de europeiske landene med de mest moderne betongfabrikker. Dette bidrar til ytterligere kvalitetsheving.

I TET: –I dag er Norge blant de europeiske landene med de mest moderne betongfabrikker. Dette bidrar til ytterligere kvalitetsheving, sier Erik B. Dye daglig leder i Basal.

Satser på prefabrikert

Basals eierbedrifter satser nå for fullt på prefabrikerte vannkummer.  Vannkummene monteres innomhus under kontrollerte forhold etter ekstremt strenge standarder, og av personell med høy kompetanse.

–Løsningen vil effektivisere byggeprosessen til entreprenører landet rundt. De får en komplett løsning som er helt ferdig montert. De får én faktura og levering til avtalt tid. Og de får en garantert trygghet om at dette er prefabrikkert og montert under strenge standarder, sier Dye.

Strengt kvalitetsregime

Basals hovedoppgave er å utarbeide felles produktløsninger og standarder, inngå felles innkjøpsavtaler og utarbeide felles profilerings- og markedsmateriell for kjeden.

– I Basal utvikler og utveksler vi gode løsninger. Det rår et strengt kvalitetsregime i Basal. Samtlige Basalprodusenter er underlagt krevende internkontroll, og tredjepartskontroll av Kontrollrådet. På salgssiden er det full og reell konkurranse mellom bedriftene. Salget fra betongprodusentene foregår i hovedsak utenom grossistleddet.