Tilbakespyling av filter viser tydelig hvor effektiv prosessen er i å felle ut og å holde tilbake organiske forbindelser, som humus. Fra Hurdalssjøen vannverk.

To dager for Moldeprosessen

Det nyttigste er det som kommer fra driftsoperatørene selv. Formålet er å utveksle erfaringer, få faglige innspill og treffe kolleger fra andre anlegg. De to dagene er et møtested for de som eier og driver drikkevannsproduksjon basert på Moldeprosesssen.

0

I år er det over 100 påmeldte, som betyr en solid rekord. En vesentlig grunn til at antall deltakere øker er selvfølgelig at flere og flere kommuner bygger eller planlegger Moldeprosessanlegg. Men man har også sett at de samme kommer tilbake år etter år, og fra noen kommuner kommer det stadig flere deltakere.

Faglig dugnad

– Arrangementet har nærmest vokst fram av seg selv, med flere deltakere for hver gang. Når det nærmer seg to år siden sist begynner det gjerne med e-poster fra driftsoperatører rundt omkring som spør om det snart ikke er tiden for Moldeprosessdager igjen. Og så er det bare å sette i gang, sier Fredrik Ording hos Asplan Viak.
Arrangementet i år er på dagene 24 og 25. april. Onsdag starter med samling på hotellet, deretter blir det befaring til splitter nye Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg. Torsdag blir det foredrag og erfaringsutveksling på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Siste nytt

Programmet begynner med «nytt siden sist», der hvert vannverk forteller om status og hendelser, og deler både utfordringer og nyvinninger.

– Arrangementet er er ikke så veldig stivt og et faglig forum. Det må ikke bli så formelt at det blir vanskelig å ta ordet. Dette skal være en samling der driftsoperatører og andre fagfolk kan treffe kolleger og utveksle erfaringer, sier Fredrik Ording.

Jubileum

15. februar var det 25 år siden det første Moldeprosessanlegget for rensing av drikkevann ble satt i drift. Det første anlegget i Tingvoll på Nord-Møre viste vei for mange fler, og i dag har selv Oslo kommune bestemt seg for å bruke Moldeprosessen i sitt nye hovedvannverk. Moldeprosessen ble utviklet av Asplan Viak i 1991-92. Den kombinerte to renseprosesser på en ny og original måte, som gjorde anlegget billigere å bygge og enklere å drive enn tradisjonelle anlegg. Særlig det siste, enkel og pålitelig drift, var viktig for norske vannverk, som ofte er små.

Oslo kommer

Molde kommune var involvert i utviklingsarbeidet og fikk sitt navn knyttet til prosessen. Men det var Tingvoll kommune som først tok sjansen på å bygge et anlegg etter dette nye konseptet. Anlegget fungerte godt, og i dag er det mer enn 40 slike anlegg i drift i Norge. Det største er Svartediket vannverk i Bergen, som kan produsere nesten 1000 liter pr sekund.
– Nå har også Oslo kommune bestemt at de vil bruke Moldeprosessen i sitt nye vannverk, som blir Norges største. Arrangementet gjennomføres annethvert år, og vi ønsker alle velkommen, sier Fredrik Ording.