Fra utbedring av avløpsanlegg, som her gjøres i forbindelse med veiarbeider, på Sandbakken i Skjeberg

Støtter selvkostprinsippet

I framtiden må folk regne med å måtte betale høyere avgifter for vann og kloakk, mener Kommunenes Sentralforbund – som imidlertid slår ring om selvkostprinsippet.

0

– Dagens avgiftsnivå er ikke skremmende høyt. Det bør være en viss betalingsvillighet, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i Kommunenes Sentralforbund, til NTB.

– Det folk får igjen for dette, er rent drikkevann. Så dette er jo ikke penger rett i sluket, påpeker han.

Etter drikkevannsskandalen på Askøy har det blitt kjent at mange kommuner sliter med et stort vedlikeholdsetterslep i vannforsyningen. Blant annet er store deler av ledningsnettet fra Einar Gerhardsens tid.

Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet, som betyr at kommunale tjenester som vann og avløp, finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Enkelte politikere, som Ap-leder Jonas Gahr Støre, har tatt til orde for at staten bør inn og bistå kommunene med finansiering, for eksempel i form av rentefrie lån, for å få fortgang i arbeidet med å ta igjen etterslepet. Men det er ikke Eide umiddelbart enig i.

– Dette er innenfor selvkostområdet. De investeringene som må gjøres, må dekkes gjennom avgiftsbetalingene, sier han.

– Selvkostprinsippet har vært et veldig greit prinsipp som det har vært lite politisk uro omkring. En ordning med rentefrie lån kan føre til at vann- og avløpsgebyret blir lavere, men det vil jo også føre til mindre penger på statsbudsjettet til andre gode formål, føyer han til.