Fra venstre: Jostein Bakka, driftsleder Veidekke, Geir Tannåneset, anleggsleder Veidekke og Thomas Blankevoort, distriktsleder VA Øst ved Norsk Wavin, på befaring Follobanen, med 1250 Multiflex kum.

Valgte plastkummer for enkelthet og sikkerhet

Under bygging av en 450 meter lang jernbanekulvert på Follobanen mellom Klypen og Loenga var det trangt og uoversiktlig i spunt-gropa. Av hensyn til sikkerhet og enkelhet falt derfor valget på kummer i plast, som kom ferdig med innmaten på plass.

0

Etter at den italienske entreprenøren Condotte i fjor kastet inn håndkleet har nye entreprenører tatt over arbeidet med å fullføre Follobanen, og framdriften fortsetter med uforminsket styrke.

Der togsporene går sammen inn mot Sentralstasjonen, nærmere bestemt mellom Klypen og Loenga, har Veidekke for tiden oppdraget med å bygge en 450 meter lang kulvert, med plass til flere tog i bredden. Det blir en robust konstruksjon som til sammen rommer 20 000 kubikkmeter betong.

– Da vi tok over jobben etter Condotte skulle anleggsgropa vært være ferdig gravet, så det måtte vi gjøre først. Bortsett fra det har alt gått etter plan. Kulverten er en robust konstruksjon som står på stålpæler. Foruten å bygge den ferdig legger vi kabelrør både innvendig ned i støpen og utvendig i terreng. På sidene legger vi også et overvanns- og drenssystem. Dette for å holde grunnvannet til et visst nivå, forteller Geir Tannåneset i Veidekke Region Anlegg.

Det er en betydelig mengde kabelrør som legges ned i forbindelse med kulverten, til sammen ca. 70 000 meter, i plast, i dimensjonene 110 og 160 millimeter, der alt er innstøpt.

Selve drenssystemet ligger som to separate enheter i terreng på hver side av kulverten. Systemene består av slisset drensrør i 200 mm lagt i grunnen. Disse rørene leder vannet inn til toogtyve kummer. Kummene er forbundet gjennom 600 mm tette rør som transporterer drensvannet. Noen kummer skal også kunne ta imot overvann og har også sandfang.

For å løfte drensvann fra den ene til den andre siden av kulverten er det en pumpe som står på laveste nivå i systemet. På motsatt side er det en pumpe i kummen som flytter overvannet ut av systemet, disse er plassert i forbindelse med teknisk bygg.

Det er trangt om plassen mellom spunt og kulvert.

I utgangspunktet var det tenkt kummer i betong til prosjektet, men etter innspill og en rådslagning valgte man å gå for kummer i plast.
– Kulverten er mellom 6 og 8 meter høy, og det er temmelig trangt mellom kulverten og spuntveggen. Dermed blir det vanskelig for den som heiser kummen ned å ha oversikt på gulvnivå. Siden plastkummer har lavere vekt er det mindre farefullt å heise de ned, samt at de er flyttbare for hånd. Det sparer oss for en mann, sier Tannåneset.

Når plastkummen er satt ned kan man i ettertid justere og dytte på den, det er i praksis helt umulig med en betongkum. Dermed jobber man mer effektivt. I tillegg kommer klemfare og generell HMS hensyn. 

Man sparer dermed både maskiner og tid på å gå for plastkummer.
– Våre rørleggere nede i gropa er i hvert fall svært fornøyde med å jobbe med plastkummer, det er enkelt og hurtig.

Kroppen i kummene består av Multiflex 1250 mm rør fra Wavin, og kummene er i hovedsak av fire typer. Høyden er på fire meter, og kummene leveres med en 800 mm toppløsning og kumlokk, der lengden tilpasses etter terreng på stedet. Selve byggingen av kummene med mellomdekket og stiger, samt forgreningsrør gjøres ved Norsk Wavins avdeling i Høland.
– Kummene kommer ferdig utformet etter tegning og det er enkelt og lettvint, dermed slipper vi å bore, plugge og feste innmaten i kummene, det er også en liten besparelse i tid, å gjøre det med betong krever en god del jobb, sier Tannåneset.

Hele prosjektet skal overleveres den 1. november.