Fornyer gamle kummer med formsydde strømper

Siden kummer ofte ligger i veibanen, er det en stor fordel at rehabiliteringen kan utføres raskt og uten oppgraving. Dette er spesielt viktig i sentrumsnære områder med sterk trafikk, som i de aktuelle områdene i Oslo.

0

Oslo kommune var tidlig ute med nedgravd vann- og avløpsnett. Mange rør og kummer som i dag er i full drift, er mellom 100 til 150 år gamle, og tiden er kommer for å tette de, blant annet for å unngå forurensing. Kummene trenger å tettes, både for innlekking og utlekking. Det vil gi mindre belastning på renseanleggene og mindre forurensing ut. Det har også vært vesentlig å sikre kummene for driftspersonell.

St. Hanshaugen på tiden der de første kummene ble anlagt. Foto: Oslo Byarkiv

Området er arbeidet foregår strekker seg sentrum og opp til Sofienberg, Torshov og St. Hanshaugen. Tre av kummene ligger i Grensen/Stortorvet, hvor det også er trikketrasé.

Siden kummer ofte ligger i veibanen, er det en stor fordel at rehabiliteringen kan utføres raskt og uten oppgraving. Dette er spesielt viktig i sentrumsnære områder med sterk trafikk, som i de aktuelle områdene i Oslo.

Arbeidet gjøres uten for store konsekvenser for trafikken.

Det er Olimb Rørfornying som har fått oppdraget, som løses ved at en formsydd glassfiberstrømpe blir senket ned i kummen og blåst opp til den sitter tett mot veggene. Deretter blir den herdet med UV-lys. Fra strømpen er på plass nedi kummen, tar det kun cirka 30 minutter før den er ferdig herdet. Olimbs operatører kan deretter skjære rent i kumbunnen og frese ut åpninger i sidene til gren.

De gamle kummene er trange og smale sammenlignet med kummer av nyere dato. Med strømperenovering blir både stabiliteten og tettheten i kummene sikret, samtidig som strømpeforingen bygger minimalt ut i disse spesielt trange kummene.

Etter at den formsydde strømpen er heiset ned, blir den blåst opp slik at den presser seg mot veggene, før den herdes med UV.

Bunn og renne i kummen blir renovert i egen prosess med betongprodukter (vanligst) eller glass-/polyesterprodukter.

Oslo VAV har de siste årene hatt sterkt fokus på fornyelse av avløpsnettet i byen. Med en fornyelsestakt på 1,9 prosent er kommunen langt over gjennomsnittet i Norge. Kommunen er også opptatt av at fornyelsen skal være til minst mulig ulempe for byens beboere. Totalt er hele 61 kilometer med avløps- og overvannsledninger fornyet de siste tre årene med strømpeforing og andre gravefrie metoder.

Salgssjef i Olimb Rørfornying AS, Svein-Rune Myhre, forteller at kummer har blitt nedprioritert i fornyelse av vann- og avløpsnettet, men at stadig flere kommuner – som Oslo – ser verdien og viktigheten av å ha kummer som er tette og fungerer godt.

Svein-Rune Myhre hos Olimb Rørfornying kan konstatere at alt er som det skal

– Overvannsproblematikk er en viktig grunn til at kummer må være i god stand og ha god hydraulikk. Ikke minst må kummene være tette for å unngå forurensing, sier Svein-Rune Myhre.

Olimb Rørfornying har også tidligere rehabilitert en rekke kummer for Oslo VAV med ulike gravefrie metoder. Oslo VAV har i dette prosjektet valgt den rehabiliteringsmetoden som er raskest i installasjon og gjennomføring.

-Mange steder i landet har vi felleskummer, der ledninger for vann, spillvann og overvann er i samme kum. Det er ekstra viktig at disse kummene har riktig utforming, slik at det ikke blir oppstuvinger og kloakkstopp med de problemer det kan medføre – som kloakk i overvann, tilbakeslag i hus og, fremfor alt, hygiene mot drikkevann, sier Myhre.

Totalt omfatter oppdraget 34 steinsatte kummer og kontrakten har en verdi på 4,9 millioner kroner (eks mva). Tildelingen skjedde etter standard anskaffelsesprosess.