Trafikk gjennom anleggsområdet Bildet viser stikkrennen som er i ferd med å bli dratt under fylkesveg 24 med trafikk over. Foto: Statens Vegvesen

Hedmark skifter stikkrenner med velkjent teknikk

I løpet av sommeren skal 14 stikkrenner under fylkesveg 24 mellom Borgen og Strandhaug i Sør-Odal kommune skiftes. Metoden er gravefri og kalles utblokking, og er en kjent metode, men ikke prøvd ut av Vegvesenet på Hedmarken tidligere.

0

Statens vegvesen ønsket å se på alternative metoder som gir mer vei for pengene og som opprettholder fremkommelighet for trafikantene i anleggsperioden. I samråd med hovedentreprenøren Veidekke valgte man derfor å prøve ut denne metoden.

Utblokking er en gravefri metode for å etablere nye rør i eksisterende rør, og kjent fra tusenvis av prosjekter innen VA.

– I korthet utføres dette ved å etablere en grop for trekkeutstyr i den ene enden av røret som skal skiftes. Trekkeutstyret dras gjennom røret til den andre siden av røret hvor det er en innføringsgrop for ny ledning. På veg tilbake drar trekkeutstyret med seg det nye røret. Utblokking av rør egnes til rør helt opp til en meter i diameter og en lengde på 300 meter. Vi er godt fornøyd med resultatet og vil absolutt vurdere å bruke denne metoden fremover, forklarer prosjektleder Anteja Solberg i Statens vegvesen.

Det er flere grunner til at utblokking er valgt som metode ved skifting av stikkrenner under fylkesveg 24. – En grunn til at utblokking ble valgt istedenfor utgraving er fordi utblokking er en mer effektiv metode. Ved utblokking kan en stikkrenne skiftes på betraktelig kortere tid enn ved utgraving. Samtidig sparer vi en del penger på å bruke utblokking fremfor graving, noe som vil gi oss mer veg for pengene, fortsetter Solberg.

EN annen grunn til å velge utblokking er at denne metoden har mindre konsekvenser for fremkommeligheten for trafikantene enn det utgraving har.

– Vi tror også kvaliteten blir bedre fordi innvendige rør blir sterkere og i realiteten tåler mer. Ved utblokking unngår vi også uforutsette grunnforhold, samt setningsskader og ujevnhet i overflaten som kan oppstå etter utgraving, forteller Anteja Solberg.

Statens vegvesen skifter stikkrennene under fylkesveg 24 på vegne av vegeier Hedmark fylkeskommune. Anne Karin Torp Adolfsen er fylkesråd for samferdsel i Hedmark fylkeskommune, og hun er glad for at vegvesenet benytter en metode som i praksis gir mer veg for pengene. – Reduserte kostnader er bra. Det gir mulighet for mer trafikksikker og bedre veg for enda flere, sa Torp Adolfsen under en befaring av skifte av stikkrenne under fylkesveg 24 ved Sognnabben camping.

Selve utblokkingen utføres av Båsum Boring.

Kilde: Statens Vegvesen.