Trygt badevann: En viktig begrunnelse for kontroll av kommunalt utslipp er hensynet til trygge badeplasser, som til tide har vært hjemsøkt av bakterier fra offentlig kloakk.

Et år for mer intensivt tilsyn med offentlige avløp

Miljødirektoratet og Fylkesmannen gjennomfører en landsdekkende tilsynsaksjon i 2019. De skal kontrollere hvordan kommunene håndterer sin myndighet knyttet til kommunalt avløpsvann.

0

Dette kommunetilsynet vil kontrollere at kommuner oppfyller sine plikter som forurensningsmyndighet etter forurensingsforskriftens kapittel 13. Det omfatter krav til utslipp av Sanitært avløpsvann i blanding med industrielt avløpsvann og/eller overvann.

Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 pe, og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann.

Tilsynet og egenvurderinger dreier seg om utslipp fra tettbebyggelser likt eller større enn 1000 pe innenfor følsomt og normalt område, men Fylkesmannen kan velge å se på mindre utslipp dersom det går til resipienter som er særlig sårbare eller har kjente brukerkonflikter knyttet til seg.

For fylker med kommuner som ikke har utslipp fra mindre tettbebyggelser til sårbart eller normalt område skal Fylkesmannen prioritere anlegg med utslipp likt eller større enn 5000 pe til sjø eller kommuner som har særlig mange kapittel 13 anlegg.

Tilsynet er en arena for å lære og veilede. Flere kommuner skal vurdere hvordan de oppfyller sine plikter som forurensningsmyndighet.

Kommunetilsynet skal bidra til et oppdatert kunnskapsgrunnlag om kommunens utfordringer på området, være et grunnlag for å vurdere situasjonen og identifisere behov for mer veiledning. Eventuelt kan dette munne ut i en revisjon av forurensningsforskriften del 4.

Aksjonen gjennomføres fra 1. mai til 30. november 2019.  Fylkesmannen legger selv plan for når tilsynet med de respektive kommunene skal gjennomføres innenfor aksjonsperioden.