Fra venstre: Kolbjørn Haaland (dagl.leder SKL), Einar Vevatne (leder NO Stavanger), Camilla Skappel (SKL), Tomas Garska (SKL). Foto: Norconsult / SKL.

Har kjøpt lokal VA-rådgiver

SKL ble etablert i 2006 og har fem ansatte. Selskapet leverer tjenester innen en rekke områder, hvor fagområdene plan, vann og avløp, vei, byggeteknikk og prosjektadministrasjon er de mest sentrale.

0

Det foregår en kontinuerlig kamp om kompetanse og lokale posisjoner blant konsulentselskapene. Norconsult har nylig sikret seg Øvre Romerike prosjektering. Ved å sikre seg SK Langeland skaffer man seg lokalt fotfeste også i Rogaland og Ryfylke, et område der både vei og VA lenge har hatt stor aktivitet.

Oppkjøpet av SKL Langeland skal altså bidra til å styrke tilstedeværelsen i regionen, og Norconsult har planer om å videreføre denne tilstedeværelsen med den nykjøpte rådgiverstaben i Strand kommune.

Ambisjonen er å øke antall ansatte med sin faste kontoradresse i Strand kommune, og kunne tilby oppdragsgivere i Ryfylke et enda bedre tjenestetilbud innen arkitektur og rådgivende ingeniørtjenester.

– Det er gledelig at SKL blir en del av Norconsult, og vi ønsker medarbeiderne hjertelig velkommen til oss. Dette danner grunnlag for å tilby kundene våre et enda bredere spekter av tjenester, sier kontorleder Einar Vevatne, kontorleder for Norconsult i Stavanger.

SKL innlemmes for fullt i Norconsult fra 1. oktober 2019.