Isohatt 1600 E montert i Arendal

Frosten får så hatten passer

Passformet isolasjon for betongkummer blir nå stadig oftere skrevet inn i forespørsler fra entreprenør og utbygger. I avsnittene om isolasjon stod det tidligere vanligvis beskrevet bare «isolasjonsplater» på marken omkring. Nå står det oftere «isokjegle» eller faktisk bare «Isohatt eller lignende».

0

Utbyggere etterspør stadig oftere passformet isolasjon til kumtopper.

– Dette har vært et lite gjennombrudd for oss. Utbyggerne har fått med seg at det finnes en ny og alternativ løsning for å sikre kummer mot frost. De forstår gevinsten som ligger i å isolere godt ovenfra og skriver stadig oftere dette inn inn i dokumentene når de spør markedet om tilbud eller lager anbudsbeskrivelser, sier Dagfinn Knutsen, daglig leder i WDF Isolasjon.

Tendensen bekreftes av entreprenører.

– I avsnittene om isolasjon stod det vanligvis beskrevet «isolasjonsplater». Nå står det oftere «isokjegle» eller faktisk bare «Isohatt». Isohatt er blitt anerkjent som et enkelt, funksjonsdyktig og godt produkt for isolasjon av betongkummer, sier salgskonsulent Tore Aanjesen i Skarpnes Rør i Arendal.

Anleggsleder Lars Myhre i Kroon Maskin på Fagernes er enig.

– Det er ingen tvil om at passformet isolasjon er mer etterspurt blant utbyggere nå. Vi ser det i stadig flere forespørsler. Isohatten er et produkt vi gjerne bruker og ofte foretrekker. Det koster litt mer enn annen isolasjon, men så sparer det oss for mye tid som ellers går med til å bygge isolasjon på stedet, sier Myhre. 

Siden 2016 har WDF Isolasjon produsert Isohatten, som har passform til kumtopper og kommer med full isolasjonsevne. Hatten kan enkelt plasseres utenpå betongkummer. Isohatt beskytter mot frost i kummen, og forhindrer dermed ødeleggelser i rørnettet.

– Isohatt er et enkelt og godt isolasjonselement, som sparer entreprenørene for mye tid. I stedet for å grave og planere området rundt betongkummen for deretter å bygge isolasjon rundt kummen, kan en hatt enkelt plasseres over kummen. Pr. idag kommer produktet i sju ulike størrelser og passer derfor de fleste standard kummer, sier Knutsen.

I 2016 fikk Werner Krath ideen om å gjøre det enklere å isolere betongkjegler. Med god hjelp fra Fredrik Krath, Dagfinn Knutsen, Innoventus Sør og Innovasjon Norge, utviklet WDF Isolasjon nettopp produktet Isohatt. Nå går det mot den fjerde vinteren etter at eventyret kom igang, og etterspørselen øker, både direkte fra kunder – oftest kommuner – men også gjennom grossister og distributører. Til sammen har man snart laget 500 Isohatter.
– Vi helstøper isolasjonselementer som passer perfekt oppå betongkjeglene, akkurat som en hatt eller ei lue, sier Dagfinn Knutsen, daglig leder i WDF Isolasjon.

Betongkummer er en nyttig løsningen når man skal plassere ut ventiler i vannnettet, slik at personell kan komme til for å utføre tilsyn eller vedlikehold. Men rommet og luften inni kummene skaper en utfordring når kuldegradene kommer. Uten isolasjon vil kulden trekke ned i kummen, og vannet vil kunne fryse og ødelegge ventilene og rørsystemet.

– I dag bygger man fortsatt mange steder isolasjon rundt betongkjeglene enten som bakkeisolering eller rundt kjeglen direkte i grøfta. Det er tidkrevende og involverer en del graving. Isohatt kommer fiks ferdig, i akkurat riktig størrelse til betongkjeglen, og veier så lite at den enkelt kan løftes på plass av to personer. Og så er det bare å fylle igjen grøfta. Etterhvert som produktet vårt er blitt kjent, har flere kommuner oppdaget den gode isoleringseffekten i Isohatt, og de har derfor skrevet en tilsvarende løsning inn i forespørslene sine til entreprenørene. Det har skapt fortgang i utbredelsen av Isohatt, sier Knutsen.

Fra produksjonslokalene i Grimstad sendes det nå Isohatt ut til hele landet.

– På sikt ser vi på muligheten for å utvide markedet til også å omfatte Sverige og Finland. Vi girer opp for å kunne produsere inntil 1000 Isohatt-er i året, sier Knutsen.