Flom (Foto: Carsten Seidel)

Klimarapport: Klimakostnadene øker

Siden 2008 har klima- og værrelaterte skader kostet Norge over 30 milliarder kroner. Skader knyttet til vær og klima øker, viser Finans Norges klimarapport. Finansnæringen mener vi må forebygge og tilpasse oss det endrede klimaet i Norge.

0

Statistikk som går tilbake til 1980, viser at erstatninger for naturskader har vært spesielt høye de siste årene, ifølge Finans Norge.

Topp ti

Seks av de ti verste årene har kommet i løpet av de siste åtte. Det verste naturskadeåret som er registrert i Norsk Naturskadepool, var 2011. Det ble da gjort skader for nesten 3 milliarder kroner.

– Tallene viser at naturskadene kommer oftere enn før og rammer flere, sier direktør Hege Hodnesdal for skadeforsikring i Finans Norge.

Ulike typer

Forsikringsbransjen i Norge har gjennom 40 år samlet statistikk for hva klima- og værrelaterte skader koster samfunnet. Og trenden er tydelig – de årene med flest og dyrest skader, kommer hyppigere og hyppigere.

Dette er skader på bygninger og innbo hos privatpersoner og næringsliv. I tillegg til dette kommer skader på biler, båter, offentlig eiendom og infrastruktur.

Milliarder

Naturskader koster det norske samfunnet milliardbeløp. Erstatningsbeløpene varierer sterkt fra år til år. Noen år er rolige, mens i andre år blir vi truffet av flere og mer alvorlige hendelser. Tidenes verste naturskadeår i Norsk Naturskadepool var 2011 da det ble gjort skader for nesten tre milliarder kroner.

Statistikk helt tilbake til 1980, viser at erstatninger etter naturskader har vært spesielt høye de siste årene. Seks av de ti verste naturskadeårene er kommet i løpet av de siste åtte årene.

Forebygge

– Vi kan ikke bare fortsette å betale for å reparere skader. Vi må forebygge at skadene skjer, og vi må tilpasse oss det nye været. Derfor må vi i framtiden tenke forebygging og tilpasning til klimaendringene. Vi må passe på hvor og hvordan vi bygger, samt hvor og hvordan vi gjenoppbygger, sier direktør for skadeforsikring i Finans Norge, Hege Hodnesdal.