Illustrasjonsbilde wikipedia commons

Slo seg selv konkurs for å komme ut av tvisten med kommunen

Etter langvarig krangel med Kristiansand kommune valgte Goodtechs svenske datterselskap(Geas) i sommer å ta selskapet til skifteretten på Åland. Kommunen oppfordrer nå byggherrer til å være mer på vakt, kreve dokumentasjon underveis og kontrollere jobben som gjøres fra første dag.

0

I forbindelse med ombygging av renseanlegget på Odderøya engasjerte Kristiansand kommune en rekke entreprenører. Kristiansand kommune tildelte Goodtech Environment AB(Geab) oppdrag på prosess- og maskininstallasjonene. Geab var et datterselskap av Goodtech ASA, et kjent børsnotert selskap.

Sveisesøm

Etter å ha avdekket sveisearbeider under pari valgte kommunen å heve kontrakten med Geab og en juridisk tvist kom i etterkant. Etter en lang drakamp med kommunen valgte Goodtech Environment å avsluttte det hele ved å begjære seg selv konkurs
Lokale Boss Industrier fikk omsider ferdigstilt renseanlegget på oppdrag fra Kristiansand kommune, som hele tiden har ment at entreprenøren må ta regningen for alle ekstrautgiftene.  Tilbake satt Kristiansand Kommune med en stor regning på ekstra arbeider.

Svak garanti

Morselskapet Goodtech ASA hadde stilt en garanti på et par millioner kroner i forbindelse med prosjektet. Det skulle vise seg å bli lommerusk i forhold til hva regningen til slutt kom på. Kommunen krevde til sammen 44 millioner kroner i godtgjørelse for de forpliktelsene Geab ikke oppfylte. Geab svarte med et stort motkrav.
Ifølge bladet Fædrelandsvennen var det totalt 1400 sveisesømmer  som måtte gjøres om. Rørene måtte kappes og hele arbeidet må gjøres om igjen.

Ikke bra

Først slo røntgenkontroller fast at det var feil på 30 prosent av sveisene ved 30 stikkprøver. Deretter slo en Veritas-rapport fast at man hadde benyttet feil standarder ved sveisingen, og ikke hadde kontroll på dokumentasjonen.
En indre indre visuell kontroll med kamera, bestilt av entreprenøren Goodtech, viste at det var feil på 85 av 100 sveisesømmer på innsiden av rørene.

Børsmelding

I en børsmelding fra Goodtech i sommer heter det at GEAB har søkt å inngå forlik med Kristiansand kommune vedrørende kontrakten for Odderøya Renseanlegg uten å komme til enighet.

Kommunen oppfordrer nå byggherrer til å være mer på vakt, kreve dokumentasjon underveis og kontrollere jobben som gjøres fra første dag.

Prosjektets formål har vært å bygge ut Odderøya renseanlegg for å behandle alt avløpsvann i kommunen, og det nye anlegget er dimensjonert for en befolkningsøkning frem til 2050 hvor totalt 136.000 personer er forventet å være tilkoblet renseanlegget.

 

Utbygging -milepæler

•2012, april: Forprosjekt starter opp

•2013, april: Forprosjektrapport

•2013, mai: Detaljprosjektering starter opp

•2014, oktober: Tunellarbeid/sprengning starter opp

•2015, mai: Betongarbeid starter opp

•2016, vår: Øvrige entrepriser starter opp

•2018, mai: Planlagt igangkjøring av nytt anlegg

•2019, mai: Driftsettelse av nytt anlegg

Sveisesaken oppsummert:

Kontrakten hadde krav om kvalitet på sveis og at hver enkelt sveis skulle dokumenteres i henhold til hvem som har sveist og hvilken metode som er benyttet. Leveransen hadde imidlertid store mangler ved dokumentasjonen som skal vise at hver enkelt sveis er sveist etter riktig metode/prosedyre. Utført sveisearbeid var ikke iht kravene i kontrakten, i tillegg er det svært dårlig kvalitet på sveisearbeidet

•Juni 2018: Kontrakten med entreprenøren heves, pga vesentlig mislighold.

–Sveisereparasjoner ihtentreprenørens fremdriftsplan skulle vært sluttført 100 % i juni 2018. Ca30-35 % er utført pr juni.

•November 2018: Byggherrens krav mot entreprenøren: estimert til 47,9 millioner kroner. Entreprenørens motkrav: 38,2 millioner.

–Byggherren krever at entreprenøren dekker sveisereparasjonene.
–Byggherren krever dekket forsinkelseskostnader, med mere. Forsinkelsen er på 1-1,5 år.
–Entreprenørens motkrav er for sveisereparasjoner utført frem til kontrakt ble hevet, del av kontrakt som byggherren har holdt tilbake, plunder og heft med mere.

•Mars 2019: Sveisereparasjoner pågår fremdeles. Ferdig april 2019.

–Kompleks tilkomst når reparasjonsarbeidet skal utføres i ferdig anlegg.
–Alle sveiser må kappes, før ny sveis og remontering.
–Mye materiell må byttes ut pgaopprinnelig sveiseutførelse har ødelagt materialet.