Krohne hadde medbragt rigg med ulike målere montert.

Seminar og workshop om måleteknikkens muligheter

For å pleie den faglige dialogen og bringe nyheter innen måleteknikk inviterer Krohne til tre seminarer/workshops denne høsten. Det første ble nylig avholdt i Sarpsborg, der et femtitalls lydhøre automasjons- og prosessfolk innfant seg.

0

Måling av gass- og væskestrømmer blir stadig mer utbredt innen VA og industri og det skjer en rivende utvikling innen ny måleteknologi og systemer for innhenting og bearbeiding av data.

I takt med at målerne er i stand til å innhente stadig mer data er det  blitt aktuelt å se hvordan eksisterende utstyr kan brukes til å hente ut sekundær informasjon som kan være nyttig for andre prosesser. Et eksempel er en elektromagnetisk mengdemåler for vann, som også kan levere informasjon om både trykk, temperatur, ledningsevne og faktisk også varsle jordfeil.

– Nettopp det å forstå prinsippene for måleteknikk og kjenne teknologien er alfa og omega for den som skal få mest mulig informasjon og nytte av utstyr måleteknikk i prosessene, dette gjelder også innen planlegging og installasjon av utstyret. Å forteller om riktig bruk av målere og om hva de kan gi oss av verdier er det overordnende målet med disse seminarene, sa kursleder Johnny Østvang til forsamlingen.

Krohnes lærekrefter og produktfolk under seminaret, f.v. Andreas Eklund, Raymond Johansen, Johnny Østvang, lærling Jean Johnsen, Sven Ringstad og Tage Pettersen

Med seg til seminaret hadde Krohne tatt med en ferdig rigg med en rekke ulike målere montert på reelle rør med sirkulasjon; i tillegg til en utstilling av måleutstyr for deltakerne å gjøre seg kjent med.

Østvang kunne fortelle at man har blåst liv i en gammel drøm om å styrke faget ved at man nå er godkjent opplæringsbedrift innen måleteknikk og at dette er manifestert i lærling Jean Johnsen, som man ønsker skal skaffe seg erfaring med både VA og industri ved å inngår i utvekslingsavtaler med kunder.
– Faget måleteknikk er viktig for hele bransjen og på denne måten ønsker vi å fremme det rent faglige på tvers av virksomheter, leverandører og kunder, sa Østvang.

En spennende nyhet som ble sluppet under seminaret er at Krohne og Samson har som plan å skape en ny generasjon selvstendige «knutepunkt-aktuatorer» for VA- og prosessmarkedet.

Kurset tok videre for seg ulike måleprinsipper, utstyr og løsninger for dette, signalbehandling og bearbeiding av data på ulike nivåer.

En viktig nyhet på produktsiden fra Krohne er en ny generasjon Optibar målere (trykk) med flere ulike alternativer for prosesstilkoblinger. Her bør også nevnes en ny serie mengdemålere med mulighet for profinet tilkobling og videre oppkobling via GSM -modul mot skyen.

Innen VA har den lukkede radarmåleren Optivwave fått en svært god mottakelse og utbredelse i forbindelse med styring av overløpsmålere og pumpesumper. Måleren har forøvrig evne til partialmålinger, som gjør at den kan se gjennom plastcontainere, noe som er en fordel for arbeidsmiljø.

Johnny Østvang viser Optiwave radarmåler som både kan brukes til nivå og volumstrøm(i kanal)

Når det gjelder arbeidsmiljø forøvrig har Krohne kommet med en ny serie gassmålere som kan lagre og summere målinger over tid, slik at langsiktig lav eksponering av gasser også blir registrert og varslet i tide.

Det kanskje mest spektakulære som er i ferd med å skje i målefaget er at målere nå kan kobles opp med egen transmitter for 4G kommunikasjon, slik at signalkabler i mange tilfeller kan blir overflødige.

Neste trinn i denne utviklingen vil trolig komme i forbindelse med 5G-nettet, som vil ha kapasitet til å kunne brukes til å styre automatikken direkte fra skyen. Her satser Krohne på å ligge helt i front, og man er allerede i ferd med å etablere skytjenester for drift av måleteknikk.

– Dette vil åpne for større grad av maskinlæring og autonom drift. I praksis vil hver måler få en søster i skyen som vil lære seg driften av anlegg og bidra til å optimaliserer prosesser, her vil det komme en rivende utvikling, der Krohne vil ta seg av hele signaloverføringen til skyen inkludert sim-kort, abonnement og dedikert plass i skyen, kunne Østvang fortelle.

En bedrift som stilte med helt 13 deltakere under kurser er ikke ukjente Borregaard Industrier, en framgangsrik kjemibedrift og storbruker av Krohne målere, med etterhvert så mange som 1000 stk Krohne målere montert.

– Den vanligste typen målere hos oss er magnetisk mengdemåling, men vi bruker også radarmålere, nivåbrytere, coriolis målere osv., fortalte automatiker Dag Jostein Hansen til VANytt. Hansen synes forøvrig seminaret var utbytterikt, og et fint supplement til de lærerike kursene som Krohne ved Johnny Østvang også holder.

Kurset holdes i Ålesund 29 og 30 oktober og er planlagt i Porsgrunn siste uke i November.