VA-entreprenør satser på servicevennlige anlegg

VA-prosjektene blir stadig større og mer teknisk omfattende. Det stilles høye krav til kvalitet, sertifisering, ferdigheter og teknisk forståelse. Etter å ha utført flere VA entrepriser i Norge satser danske Aquagain videre på et voksende VA-marked, med særlig vekt på servicevennlige anlegg.

0

Det investeres for tiden store beløp innen fornyelse og nybygg innen både avløp og drikkevann. I takt med at prosjektene har blitt større er også maskin- og prosess-delen ofte omfattende entrepriser med absolutte krav til industriell kvalitet og utførelse. I praksis innebærer dette både sertifisering innen sveiseteknikk, ved siden av prosessforståelse og godt design, profesjonell prosjektledelse og godt håndverk.

Fire år

Den danske VA- entreprenøren Aquagain har vært aktiv i Norge siden 2015 og har de siste årene gradvis økt sitt engasjement i Norge og nå satser man på å sikre seg flere entrepriser i et voksende marked.

– Hovedvirksomheten vår er i Danmark, der vi har bygget nærmere 1000 anlegg, og de fleste som totalleveranser. I Norge satser vi foreløpig på entrepriser innen maskin og prosess, der vi stiller sterkt både på design, prosjektledelse samt mekanisk og sveisemessig utførelse, det går jo mye i rustfritt rør og der har vi egne folk som er både sertifiserte og dyktige. Gode sveisere vokser ikke på trær, og vi liker å levere strøkne jobber, sier Geir Kvalheim, som skal lede Aquagains

Geir Kvalheim

videre satsing i Norge. Ett uttalt mål for Aquagain er å bygge anlegg som er så servicevennlige som mulig, noe som er en rød tråd i hvordan man presenterer sine løsninger.

Kvalitet

Kvalheim har selv erfaring fra olje- og gass og er godt kjent med ulike kvalitetsstandarder.

– Drikkevann er jo et næringsmiddel med hygieniske kvaliteter, dette stiller samme krav til prosessanleggene som i et bryggeri f.eks. I den andre enden er avløpsvann som kjent veldig aggressivt, slik at rustfritt ofte velges også her. Gode rustfrie anlegg er nærmest uslitelige og har lite krav til vedlikehold, vi synes å merke at kommunene tenker langsiktig og ønsker seg anlegg av høy kvalitet og utførelse. Det er et klart inspirerende signal, siden vi tar mål av oss til å levere høy kvalitet, sier Kvalheim.

Total leveranse

Aquagain har sitt utspring i et dansk mekanisk verksted og jensmie, som i løpet av seksti år har utviklet seg til en totalleverandør av anlegg for biogass, avløpsrening og drikkevann. I Norge satser man foreløpig på å levere komplette entrepriser innen maskin og prosess, gjerne i samarbeide med andre som har spesifikke løsninger innen slambehandling og biogass.

–  Aquagain Norge vil jobbe med solid backup fra hovedkontoret i Danmark, med erfaring og knowhow som er opparbeidet over lang tid. Vi satser på kunne gi en framoverlent og tydelig service til det norske markedet, på sikt ønsker vi naturligvis å levere komplette anlegg, gjerne til fast pris, sier Kvalheim.

Flere anlegg

Man er i ferd med å sluttføre en stor jobb på Monserud RA på Hønefoss der man leverer prosessutstyr inkludert pumper, rør og ventiler. Av andre anlegg kan nevnes Notodden, Byrkjelo, Rulleto, Sara(Stjørdal) og på Voss.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på kvalitet i utførelse og maskinleveranser. Vi ønsker å bygge videre på dette og utføre både store og små oppdrag på beste måte, sier Geir Kvalheim ved Aquagain Norge.