Floatring nå også med løfteøyne

Etter forslag og tilbakemeldinger fra kunder, kommer Floatring nå også med løfteøyne. Den nye ringen, som veier hele 87 kg, er tilpasset justeringsringer med fals og monteres allerede i anleggsfasen.

0

Asker kommune ble først ut med å installere ringen. Det ble satt på en ny vannkum i Gudolf Blakstads vei, som er relativt hardt trafikkbelastet. Aktuell kum inngår i en stor no-dig rehabilitering, og står ute i kjørearealet.

– I tillegg til å forhindre at betongringer knuses av anleggstrafikk, vil den også forbedre komprimering av massene rundt kummen, sier Eirik Strand, daglig leder i Arstec til VANytt.

Det har gått tre år siden de første ringene ble montert på E16 i Bergen sentrum.

-Det er først i 2019 vi ser Floatring er kommet inn i VA-normen i flere kommuner», sier Eirik Strand og viser til salgsøkning så langt i 2019 på over 400%.

– Vi har flere modeller på tegnebrettet etter forespørsler fra kommuner, så det virker som løsningen er kommet for å bli, sier Strand.

Mer fristilt

Tradisjonelt har kumlokk og ramme vært en del av selve kumløsningen, og hvilt ovenpå denne. Med Floatring forankres og fundamenteres i veidekket omkring kummen, ved at det pakkes asfalt inn under kraven og dermed bidrar til å låse den sideveis. Selve ringen hviler på veilegemet med en krave som sprer kreftene ovenfra ut i veibanen.

– Veidekket og kumrammen vil gjennom årstidene bevege seg noe opp og ned i takt med frost og tele. Det gjør ikke selve kummen, siden den står i ro dypt på en telefri base. Disse små endringene på grunn av tele sakte opp og ned gjør at rammen ikke alltid hviler perfekt på kummen. Når et kjøretøy belaster lokket vil det oppstå små støt, og betongringen som kraven hviler på vil få små skader. Dette skjer selv med komposittpakninger under kraven, Strand.

– I stedet for at rammen hviler på kummen hviler det på en vektfordelingsring, som fordeler kreftene ut til sidene, og ikke ned på selve kummen, forklarer Strand.

Eksisternde rammer

Selve metoden man bruker på eksisterende kumramme går ut på å frese seg 20 cm ned rundt kummen og dermed lage en sirkulær hylle på siden av toppringen. Lokk og ramme løftes ut og gjøres rene for asfalt.

Installasjonen er ferdig, først Floatring, så ramme og lokk og til slutt avjevning med grus.

På denne sirkulærer hyllen legges det et lag strøsingel. Denne skaper stabilt grunnlag for vektfordelingsringen, som legges med avstand til selve kumringen.

Selve vektfordelingsringen er i støpejern og utviklet spesielt for metoden.
Siste del av arbeidet er å fylle varm asfalt ned i sporet man har laget og komprimere asfalten inn under kraven, slik at den låses fast i veilegemet.