Martin Andersson ved Hallingplast AB i Sverige.

Mye å hente på partneravtaler

Ofte velger kommuner og interkommunale selskaper å tegne en avtale om fastpris med entreprenør og leverandører. Men i stedet for å jobben blindt etter tegninger kan det lønne seg å ha en arbeidsform som åpner for å endre løsning underveis. I forbindelse med store rørprosjekter i ukjent terreng kan dette være en fordel.

0
Sverre Tragethon

I tradisjonelle entrepriser jobber en leverandør ut ifra en spikret og endelig konsulentbeskrivelse, som man har regnet grundig på og er forpliktet til å følge. Dersom man foreslår å endre på denne underveis kan man risikere å kast bort energi og logistikk, og skaffe seg bekymringer. Man kan også komme i klem både tidsmessig og juridisk.

– Har man gitt en pris på hele pakka er det som regel ikke så mye å hente på å ta diskusjoner med kundene underveis. De fleste velger kanskje derfor å la gode ideer og innspill ligge. Man stoler på at en brukbar løsning er funnet og tar ikke sjansen på å komme med ideer, og leverer slik det er beskrevet, og blir ferdig med det, forteller Sverre Tragethon med Hallingplast, som ofte leverer  komplett pakke med alle deler, og til fast pris.

En løsning Hallingplast imidlertid har hatt gode erfaringer med er en såkalt partnering-avtale, også kalt samspills-kontrakt, der man som leverandør kan komme med råd og innspill underveis i prosjektet.
– Ved å gå sammen med kunden om enn felles prosjektgruppe der man gjennom alle faser forsøker å finne de beste løsningene gir ofte et bedre resultatet. Det kommer ofte opp opplysninger underveis som man kanskje bør ta hensyn til. Planer skal man ha, men fleksibilitet er viktig å legge inn, og særlig i engangs-prosjekter. Man trenger ikke gå lenger enn til eget hjem for å forstå det. Ved renovering av et bad vet man ikke alltid hva man går til før man begynner å fjerne ting, å ha en rørlegger som inviterer til dialog, tar hensyn til andre håndverkere og kommer med alternativer gir ofte det beste resultat, forklarer Tragethon.

Som rørleverandør i et partnering-prosjekt jobber Hallingplast mer aktivt underveis. Man vet sjeldent alt ved prosjektoppstart, det kan være grunnforhold, nye opplysninger som kommer fram i tegninger, avvik i forventet tidsplan osv. og derfor trenger man en viss fleksibilitet.

Nylig har Hallingplast gjennomført et partner-prosjekt i Sverige, der man ble foretrukket leverandør av vann- og overvannsledninger i et større utbyggingsprosjekt i Varberg. Her var det  Veidekke Entreprenad  AB (Veab) som vant kontrakten som totalentreprenør, og sammen med  kommunens VAR-selskap ble det opprettet en felles prosjektgruppe som fikk  ansvar for planarbeid, prosjektering og gjennomføring. Veab tok hånd om prosjektledelse og bidro med all sin kompetanse for å få et godt sluttprodukt. Det meste av nødvendig utstyr og mannskaper leies inn av ulike  underentreprenører som er spesialister innenfor sine fagfelt.  Det gjelder både grave-entreprenøren  Maskintjänst  AB og PE-sveisere fra Svanesund Rør.

– På norsk benyttes oftest begrepet «samspills-entreprise».  Dette er en samarbeidsform som jeg syns er både spennende og utviklende. Her kan vi komme med innspill som bidrar til et best mulig prosjekt. Jeg tror  tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet er veien å gå for det beste sluttproduktet. I mange tilfeller vil dette gi en økonomisk gevinst for byggherre, forteller Martin Andersson ved Hallingplast AB. Andersson synes det har vært en spennende og lærerik prosess å være en av aktørene i dette prosjektet.
– Våre rør er levert gjennom den danske grossisten Brødrene  A & O Johansen. I Sverige operer selskapet under navnet AO Sverige.  I leveransen er det også spesialtilpassede rørdeler fra våre samarbeidspartnere Reinert Ritz i Tyskland.  Elmuffene er levert av  Friatec og Hordaland Rørteknikk har levert alle bend. Dermed kunne vi, sammen med våre partnere, levere et komplett, helsveiset anlegg fram til tilkobling av eksisterende rørnett, forklarer Andersson.

Et godt samarbeid

Samspillsentreprise er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som kjennetegnes ved tidlig involvering av partene. Prosjektet gjennomføres under felles målsetting, samt felles økonomiske interesser.

 – Det benyttes også samspill i Norge, med gode erfaringer, ofte skjer dette fordi ledningseier har et bevisst forhold til mulighetene, eller har gode erfaringer med dette fra tidligere, sier Sverre Tragethon ved Hallingplast.

Samspills-prosjekter kan organiseres på ulike måter.

Et samspillsentrepriseprosjekt kan deles i to faser: en utviklings- og prosjekteringsfase (fase 1) og en byggefase (fase 2).   

De vanligste modellene er:

A. Samspill til totalentreprise. Byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører og eventuelt forvaltere samarbeider i utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen, til et forprosjekt med målpris. Da overtar samspillsgruppen ansvaret og det skrives totalentreprisekontrakt.

B. Damspill med incitament. Byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører og eventuelt forvaltere samarbeider i utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen, til et forprosjekt med målpris. Deretter utføres arbeidene videre som regningsarbeid, med avtalt fordeling av over/ underskridelse av målpris.  

Du kan lese mer om entrepriseformen her.  

Martin Andersson er salgssjef i Hallingplast AB i Sverige. Han har bred erfaring med PE-materialet og har PE-kompetanse fra bransjen siden 2001. Han har lang fartstid fra som vedlikeholdssjef hos Borealis, som produserer PE og PP-materialene Hallingplast bruker i sin produksjon