Produksjonen av vanntette kummer går på løpende bånd

Vanntette vannkummer og ventilbatterier som skreddersøm

I Holmestrand bygges og monteres komplette vanntette vannkummer og ventilbatterier på bestilling. Vesentlig kortere leveringstid, mindre transport og enklere jobb for entreprenør er klare gevinster ved å gjøre mest mulig ferdig på forhånd.

0

Prefabrikering er kommet for å bli, og ikke minst når det dreier seg om vannkummer som skal stå på et fuktig sted, som ved høy grunnvannsstand, over flomålet eller i masser med rester av forurensing, noe som stiller krav om absolutt tetthet. Det er større fare for inntrenging av fremmedvann inn på drikkevannsnettet dersom en kum står fylt med vann.

En tørr og vanntett kum med alt på plass, klar til forsendelse.

En ny tjeneste som Brødrene Dahls avdeling for samferdsel i Holmestrand tilbyr ovenfor entreprenører er nettopp å bygge hele kummen ferdig på forhånd, med armatur skrudd fast og med påsveiste gjennomgående stusser til utsiden.

– Her er alt klart, det er til og med påsveiste løfteører til stropping, så da er det bare for entreprenør å lage et dypt nok hull i bakken og få det hele heist på plass. Så kan man sveise eller koble på stussene på utsiden og fylle igjen, forteller teknisk sjef Alf Ersnes ved Brødrene Dahl og peker på tre kummer som for tiden er under bygging. Det dreier seg om tre tette som skal inn på Båtsfjord kommunes drikkevannsnett.

Utvendige stusser og forankringsplate.

– Tidligere måtte armaturet sendes til Fristad i Sverige for innbygging og montasje. Det tok mye tid, papirarbeid og var vel litt baklengs. Vi er nå nede i godt under halvparten av leveringstiden. Å gjøre dette under tak og i et varmt rom med tilgang på alt verktøy er en stor fordel, erfaring viser at å jobbe slik også sikrer høyere kvalitet, understreker Ersnes.

En klar fordel med å gjøre dette hos grossist er at man har alle deler tilgjengelig på lager og kan raskt komme igang.
– Vi har et lager av kummer som er klare for montering, vi har rør, forlengelser og topper her på stedet og vi har daglig leveranser fra BDs hovedlager på Ski. De to montørene jobber fleksibelt, så de kan sette igang på kort varsel. At vi kan tilby montasje ser jeg på som en stor fordel for både sluttkunde og entreprenør, det er også slik tilbakemeldingene ser ut, sier Ersnes.

Kjell Arild Johnsen sveiser

De to sertifiserte montørene, Roland Johnsen og Kjell Arild Svendsen, befatter seg ikke bare med vanntette kummer. Man skrur og monterer også armaturer som skal på plass i betongkummer. Her varierer praksis med logistikk, men stadig oftere blir alt ferdig montert og gir ut samlet. Tidligere skjedde dette ved hovedlageret på Langhus, men i takt med økende aktivitet har man tilrettelagt for dette i Holmestrand, der det forøvrig foregår mye monteringsarbeid i forbindelse med BDs skilt- og informasjonsprodukter for veier.

Det er Uponor som leverer kummen man bygger ut fra, den kommer med ferdig bunnplate i betong med innstøpte festeskruer for konsoller. Det lages hull i kumveggene til stussene med eget spesialverktøy og armaturet samt alle rørstusser monteres på. Så sveises gjennomføringene igjen slik at kummen blir tett, og toppdelen lages i ønsket høyde og utforming.
– Hvis grunnvannsstanden er mer enn 80 cm opp på kummen sveiser vi på en forankringsplate med avstivere. Dersom kummen skal kunne kjøres på bygger vi toppdelen ekstra robust og innenfor kravene, forklarer Ersnes.

Ved siden av å bygge vanntette kummer monterer (f.v.) Kjell Arild Svendsen og Roland Johnsen også et stort antall armaturer.

Montørene har alt sveiseverktøy tilgjengelig, både utstyr for speilsveising av flenser, elektrosveising og ekstrudersveising, som alltid gjøres fra begge sider av gjennomføringene.
– Inntil videre er bygging av vanntette kummer begrenset opp til DN 200, men vi ser muligheter for å utvide aktiviteten framover, forteller Ersnes.
Alle kummer produseres i tråd med VA-miljøblad 112 og har tredjeparts godkjenning. Og om ønskelig kan man levere komplett tegningsunderlag, hvis det ikke foreligger på forhånd i beskrivelse.

– Vanntette kummer blir stadig mer etterspurt, både fordi det ofte forekommer overvann og høyt grunnvann. Mange steder blir kummen plassert i nærheten av sjøen, da er en vanntett kum en sikkerhet mot inntrengning av sjøvann, og ikke minst sikrer levetiden på det som er inni. Disse tre skal til Båtsfjord sentrum i forbindelse med rehabilitering, forteller Erling Iversen ved Brødrene Dahls avdeling i Alta.

Står på sent og tidlig for entreprenørene, (f.v) Børre Teien, fabrikksjef; Roland Johnsen, kumbygger; Alf Nærsnes, teknisk leder for vann og miljøteknikk og Kjell Arild Svendsen kumbygger.