Feil på overvannsanlegg havner i retten

Prosjektet E134 Lauareid-Bakka er også kalt Stordalstunnelen. Hovedentreprenør var Kruse Smith. Underentreprenør for overvannsanlegget var Opedal Anlegg, nå Presis Vegdrift. Vegvesenet har senere funnet ut at det er mangler ved overvannsanlegget og vil ha saken prøvd for retten.

0

Kruse Smith fikk kontrakten for E134 Lauareid-Bakka i Rogaland for rundt 340 millioner kroner. Nå blir det rettslige etterspill. Dette melder veier24.no.

I søksmålet ber Vegvesenet om at Kruse Smith dømmes til enten å utbedre manglene, eller til å betale de vel 6,3 millionene til Vegvesenet.

Den andre delen av søksmålet gjelder enkelte rørstrekk der Vegvesenet har besluttet å ikke kreve utbedring. Det gjelder blant annet rørstrekk i tunnel, og utbedringsarbeidene der vil innebære «betydelige trafikale hindringer», og vil være uforholdsmessig kostbart for entreprenøren.

Vegvesenet har derfor beregnet et krav om prisavslag, basert på økt vedlikeholdsbehov, økte vedlikeholdskostnader, redusert levetid på anlegget som sådan og lavere funksjonalitet for røranlegget i anleggets levetid. Vegvesenets krav om prisavslag er på 1.000.000 kroner, som man mener Kruse Smith skal betale.

Les mer her