Sedimentering av avløpsvann med granuler, til venstre. Det er fra granulene man utvinner polymerer. Foto kaumera.com

Bruker avløpsvann til å lage naturlige biopolymerer

Under Aquatech Amsterdam nylig stakk selskapet Kaumera av med innovasjonsprisen for en ny metode for å utvinne biopolymerer fra avløpsvann. Metoden brukes i tilknytning til en ny type aktiv slam prosess kalt Nereda, som er utviklet for rensing av avløpsvann.

0

Den nye metoden som fikk førsteprisen under Aquatech Amsterdan går ut på å utvinne polymerer fra granuler (slam) som dannes i ny type en aktiv slam renseprosess, også kalt Nereda prosessen. Denne prosessen går ut på å dyrke fram små granuler av bakterier. I disse granulene oppstår det en kombinasjon av aerob og anaerob miljø, som gir en langt raskere omsetning av de organiske komponentene i avløpsvannet og en flere ganger så effektiv sedimentering. Hittil er det bygget kun et Nereda anlegg i Norden, nærmere bestemt i Strømstad. 

Fra granulene

Kaumera polymer utvinnes altså fra slamgranulatene som dannes under Nereda -renseprosessen.

– Det foregår forskning og utvikling på dette området både i Europa og i USA, det er et spennende felt og en helt ny renseprosess som vi også arbeider med, og da med nitrogenreduksjon. Slike metoder krever imidlertid svært god kontroll med prosessene, i motsetning til bioreaktorer som er veldig robuste, og derfor ofte foretrekkes, sier Jon Siljudalen i Biowater i Tønsberg i en kommentar.

Ifølge leverandører av Kaumera prosessen vil man ved å utvinne polymer fra slammet som oppstår i Neruda prosessen kunne redusere mengden slam med 20- 35%. Dette bidrar til å redusere energiforbruket med 30-80% (avhengig av bruksområde) i slambehandlingen og dessuten redusere CO2-utslippene betraktelig.

Sirkulær økonomi

– Kaumera er det desidert største innovative skrittet fra alle mottatte forslag, sa lederen for juryen, professor Cees Buisman, vitenskapelig direktør for Wetsus-europeisk senter for fremragende teknologi for bærekraftig vannteknologi, i sin kommentar under utdeling av prisen.
– Dette representerer noe helt nytt og har ikke blitt gjort før. I en stadig mer urban verden vil dette framskrittet etter vår oppfatning kunne få stor betydning for å muliggjøre en mer sirkulær økonomi.

Nereda polymeren er et biologisk råstoff med spennende egenskaper, som både kan beholde så vel som avvise vann, noe som gir dette et stor potensiale for å bli brukt i sirkulært landbruk, så vel som papir- og byggebransjen.

Les mer om metoden