Heidenreichs butikker gjør det veldg bra for tiden, og særlig i Østfold, her fra åpning av butikken i Fredrikstad for to år siden. F.v. (nå salgsdirektør VVS for Norge) Ole Petter Klavestad, inneselger Marian Svendsen og uteselger Johannes Tveit. (I dag er det Johannes Kasbo som er distriktssjef for Østfold og Follo.)

Tar seg kraftig fram med gode lokale og nasjonale grep

Heidenreich opplever for tiden en solid framgang, blant annet kan man vise til omsetningsrekord for flere butikker i oktober og større ordrereserve på prosjekter enn noen gang. Forklaringen ligger på flere plan og skyldes mange gode grep og tilpasninger som er gjort de siste årene.

0

Fra gratis pølse på Tunga til sunn kost på Sluppen!

En stor forandring på butikk- og avdelingssiden for Heidenreichs del det siste året har vært å flytte avdelingen fra Tunga, der man har holdt til siden 1966, til det mer industripregede området på Sluppen.

– Kontrakten gikk ut og vi var nødt til å tenke nytt. Det ble en lang og grundig vurdering som førte til denne plasseringen og formen, som må sies å ha vært ett lykkelig valg. Her lot vi de lokale kreftene få siste ordet, satset på en stor avdeling med større utvalg, heller enn flere små butikker.

Kosthold

– Dette viser seg å være i tråd med lokale forhold og behov, og har vært en stor suksess, sier Kjetil Grønbakken hos Heidenreich til VANytt. Et annet grep man også er litt stolte av er at man faktisk skaper sunnere kunder, ved å endre mattilbudet og heller selge sunn mat til netto kostnad.
– De som jobber ute kjøper mat på bensinstasjoner, og ved å tilby dette til svært gunstig pris har vi gjort arbeidsdagen enklere for kundene –
og kanskje fått de til å komme innom oftere. Enkelhet for kunden er kanskje universalnøkkelen, sier Grønbakken. 

Ett distrikt

Forenkling også nasjonalt. I løpet av årene Grønbakken har arbeidet hos Heidenreich har det skjedd en del forandringer. I begynnelsen var det fire distrikter, så ble det gradvis færre. I dag har man bare et distrikt som er hele landet, og med separate markedsansvar, dermed finnes det også en person som kun tenker VA, og for hele landet.
– Tidligere sa vi tydelig fra at vi satset på VA, mens de siste årene har vi også vist at mener alvor med det, blant annet ved å ha folk som kan dette til fingerspissene også lokalt. Det har betalt seg, sier Grønbakken.

Selvstyre

Samtidig har det vært viktig å gi de regionale sjefene myndighet over egen drift og strategi.
– De lokale lederne kjenner den lokale jungelen best. Det kan også gå på geografi. Innen VA ser vi at behovet endrer seg med årstidene: Det er klart at vinteren kommer før i Alta enn i Mandal, og da gjelder det å koordinere de ulike varene på lager deretter. Dette har vi blitt bedre på, nettopp ved på gi mer frihet til de lokale avdelingene. Dette går også på trimming av ansvar. I Oslo har man latt distriktssjefen også ha ansvaret for teknisk kontor, noe som gir bedre samkjøring mot prosjekter og bedre service til kundene totalt sett.

God butikk

Satsing på butikk har også vært en suksess, på tross av trendene. Dette har trolig med arbeidsvaner og enkelthet å gjøre for de lokale håndverkerne og entreprenørene.
– Vi trodde kanskje at internett skulle tappe butikkene for trafikk, mens det er det motsatte som skjer, her har vi vært beviste med å plassere butikkene ved innfartsårene og slik at det blir enkelt for flest mulig av våre kunder å få tak i det utvalget de trenger, blant annet går dette på utvidede åpningstider og gode fagfolk også på VA til stede. Det bør vel også nevnes at vi kanskje har vært gode til å ansette de rette. Vårt folk er veldig på hugget og tar ansvar for kunden, de personlige kvalitetene er viktig, sier Kjetil Grønbakken.

Lederskifte

Tilbake til det nasjonale. Da Bård Samstad, tidligere direktør, valgte å trekke seg fra stillingen sin tidligere i høst klarte eierne ganske så sømløst å få på plass en ny leder, som kom fra egen organisasjon og som på en enkel måte kunne gripe tak i trådene.
– At vi fikk på plass Bjørn som en dyktig leder i et langsiktig perspektiv på kort tid var heldig for organisasjonen, det kan fort bli litt uro i kabinen når man hører at det er en annen kaptein som snakker.
Så når det ble lederskifte så kom vi ut av det med lite tid brukt på spekulasjoner om hvem som kom som ny leder og kunne fortsatt ha fokus på daglige oppgaver, drift og salg sier Kjetil Grønbakken hos Heidenreich.