Kjernen i Benedito Bentes Wastewater Treatment Plant er et norskutviklet Biofilter

Norskutviklet bioreaktor renser avløpsvann i Brasil

Norske Biowater har levert renseanlegg til hovedstaden Maceió i kyststaten Alagoas i Brasil. Leveransen er en del av en større satsing på avløpsrensing i regionen. Anlegget bruker en ny type energismarte bioreaktorer, utviklet av Biowater.

0

Det nye anlegget vil behandle avløpsvannet fra det høytliggende området i byen Maceió. kjent som Alto Maceio, som i nyere tid opplever høy befolkningsvekst.

Anlegget behandler avløpsvann for 160 000 innbyggere, der første fase ble kjørt igang i mai 2019. Andre fase skal ferdigstilles i 2020/21, og vil da kunne behandle avløpsstrømmer på til sammen ca 360 l / s. I tillegg til det nye renseanlegget, investerer byen i ny infrastruktur på avløpssiden, dette inkluderer mer enn 160 km nytt avløpsnettverk.

Vannets rike

Investeringene i anlegget gjøres av selskapet Sanama – Sanemento Alta Maceió, gjennom en kontrakt med det statlige selskapet Casal – Companhia de Saneamento de Alagoas. Kontrakten mellom Sanama og Casal skal løpe i 30 år.

Maceió er hovedstad og største by i kyststaten Alagoas. Lokalt kjent som «The Paradise of Waters» navnet «Maceió» er en lokal urbetegnelse på «kilde». I selve byen flyter de fleste «maceiós» til sjøen, men også fra innsjøer eller «lagoas».

Byen Maceió har også en rik kulturarv og postkort-strender med smaragdgrønt hav, hvit sand, naturlige bassenger og skjær. Den lokale Mundau lagoa i Maceió med sitt gjennomsiktige vann er også et populært sted for bading. Dette paradiset av vann danner bakteppet for miljøsatsingen.

Biowater foreslo gjennom sin lokal partner en CFIC løsning for avløpsrensingen ved anlegget. Denne teknologien ble valgt fremfor andre teknologier som UASB, Activated Sludge, MBBR og IFAS på grunn av dens fordeler, inkludert kompakthet, lav TSS i avløpet (ikke behov for et separat separasjonsstadium), brukervennlighet og lave driftskostnader.

CFIC

Kjernen i renseanlegget er en CFIC (Continuous Flow Intermittent Cleaning) biofilmløsning fra Biowater Technology, i form av en «nøkkel i døra» leveranse levert av Memphis Empreendimentos Ltda, som Biowaters partner og agent i Brasil.

– Vi er veldig fornøyde med rask oppstart av anlegget og utmerket renseeffekt, og vi oppfyller allerede kravene som stilles. Ytterligere optimalisert utforming vil tillate oss å øke behandlingskapasiteten, etter veksten i dekningsområdet, uten store investeringer og bruk av det eksisterende området. Med denne teknologien kan vi behandle alt avløpsvannet fra prosjektområdet på ett sted, og optimalisere investerings- og driftskostnader, uttaler Eng. Helio Moellman Ferreira de Barros Junior, teknisk direktør for Sanama.

Et av de mest slående trekk ved CFIC-anlegget på Maceió er at avløpet strømmer direkte til desinfeksjon uten et mellomliggende trinn for fjerning av slam. Dette oppnås ved periodisk kjøring av CFIC-bioreaktorene i vaskemodus hvor slam blir fjernet til en egen behandlingsstrøm uten stans av vannstrømmen gjennom anlegget.

Mer kontroll

CFIC-teknologien gir 50% reduksjon i energiforbruket sammenlignet med konvensjonell MBBR og anleggene bygges mer kompakte. I tillegg til å gi besparelser i energi og rom, gir teknologien full kontroll over hyppigheten av slamhøsting og slamhåndtering. Dette ekstra nivået av kontroll over tradisjonelle behandlingsteknologi gir betydelige besparelser da fjerning av slam ganske enkelt kan tilpasses sesongmessige strømningsvariasjoner som ofte oppleves i områder med høy turisme.

CFIC-anlegget i Maceió slamhøstes bare 12 timer per uke. Effektiviteten i reduksjonen av den organiske belastningen siden oppstarten har vært like lovende. Innkommende COD (kjemisk oksygenbehov) er 600 mg / l, og avløpsvann under 120 mg / l, en fjerning av mer enn 80% og godt innenfor utslippsgrensene for prosjektet. TSS (Total suspendert faststoff) fra anlegget er mindre enn 25 mg / l. BOD (biologisk oksygenbehov) i avløpet ligger også godt under det maksimale nivået (<30 mg / L), med et gjennomsnitt på 23 mg / L.

– Anlegget i Maceió er en global milepæl i bruk av biofilmteknologi fremfor tradisjonelle løsninger. Den positive miljøpåvirkningen vil vare gjennom hele anleggets levetid, sier Ilya Mario Savva, administrerende direktør i Biowater Technology.