Nordmenn minst opptatt av vannsparing

Nordmenn er langt mindre opptatt av vannsparing enn våre naboer i Danmark, Sverige og Finland. Dette gjør seg også synlig i faktisk forbruk. Dette kan skyldes at vi har et velfungerende system som ikke merkes i hverdagen .

0

Nordmenn er minst opptatt av vannsparing i Norden, og her til lands er det fylket Sogn og Fjordane som er minst opptatt av temaet, der man også har det høyeste forbruket. Kan god tilgang være hovedårsaken?

– I Norge ser vi på kranvann som en billig og nær utømmelig ressurs, og de fleste kjenner nok ikke den samlede miljøbelastningen som følger av forbruket, sier Christian Vogelsang, forsker ved seksjon for Miljøkjemi hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

En fersk undersøkelse utført av Syno International for Oras viser at under halvparten av nordmenn mener at vannsparing er et viktig miljøtiltak mot 67 prosent av danskene. Kun 17 prosent av nordmenn anser vannsparing å være blant de viktigste miljøtiltakene de gjør i hjemmet. Til sammenligning svarer 52 prosent av danskene det samme.

Dette gjør seg også synlig i faktisk forbruk. Ifølge SSB er gjennomsnittlig vannforbruk fra husholdninger i Norge beregnet til 180 liter per person daglig. Det er 68 prosent høyere enn i Danmark hvor forbruket er beregnet til 107 liter per person daglig. Kranvannet i Danmark er blant det dyreste i verden. 

– I Norge måles og belastes få abonnenter for sitt faktiske vannforbruk. De fleste kjenner knapt sitt eget forbruk og vet ikke hvor mye de kan spare på enkle tiltak, sier Christian Vogelsang.

Ukjent miljøutfordring

Forskere mener at fjorårets uvanlig lange tørkeperiode som alvorlig tæret på vannressursene våre i mange områder, samt kraftige nedbørsperioder med påfølgende flomhendelser som kan forurense vannkildene våre, vil inntreffe hyppigere i tiårene fremover. I tillegg følger det miljøbelastninger av vannforbruket vårt i forbindelse med blant annet håndtering av avløpsvannet.

Christian Vogelsang tror en annen årsak til nordmenns lave bevissthet om eget vannforbruk kan skyldes at vi har et velfungerende system som ikke merkes i hverdagen og at miljøbelastningen ikke kommuniseres nok:

– Det aller meste av infrastrukturen, som rør og renseanlegg, ligger ute av syne under bakken, og transporten og behandlingen «bare skjer» 24 timer i døgnet. Ulempen er at denne sømløsheten bidrar til at vi tar det rene vannet i springen for gitt.

Sparer når det lønner seg

Selv om nordmenn ifølge undersøkelsen ikke er spesielt opptatt av vannsparing, sier samtidig syv av ti at de fyller oppvaskmaskinen helt full før de setter den i gang. Dette kan bety at nordmenn er flinkere til å spare på vannet når det er økonomisk gunstig, som når man samtidig kan spare mye strøm.

– Økonomiske insentiver er nødvendige og bør gjenspeile de reelle og miljømessige kostnadene knyttet til forbruk av vann. Men ingen ressurser er uendelige, og nordmenn burde etterstrebe et mer nøysomt forbruk av den grunn. Teknologiske nyvinninger kan være med og gjøre vannsparingen enklere og mer effektiv, sier Christian Vogelsang.

Nedenfor er også en oversikt over holdninger til vannsparing og vannforbruk for alle fylker i Norge.

 

Tall for Norge Gjennomsnittlig daglig vannforbruk i liter per person (SSB) Vannsparing er viktig/svært viktig
Norge 180 48 %
Sogn og Fjordane 222 27 %
Møre og Romsdal 202 38 %
Hordaland 189 43 %
Rogaland 155 58 %
Trøndelag 154 63 %
Hedmark 162 50 %
Oppland 186 43 %
Nordland 200 40 %
Østfold 188 53 %
Akershus 158 50 %
Oslo 158 49 %
Buskerud 163 54 %
Vestfold 177 41 %
Telemark 192 32 %
Aust-Agder 213 52 %
Vest-Agder 182 55 %
Troms og Finnmark 221 55 %

 

Med vennlig hilsen