Ønsker kandidater til Vannprisen

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA­ og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

0

Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.

Prisen består av en kunstgjenstand og et reisestipend.

Forslag til kandidat skal være skriftlig og inneholde:

  • Navn på kandidat
  • Presentasjon av kandidaten
  • Begrunnelse for kandidaturet

Prisen kan bare tildeles kandidater som er foreslått i inneværende år. Forslag til kandidater må være innkommet Norsk vannforenings sekretariat senest 31. desember 2019.

Forslagene merkes «Kandidat vannprisen» og sendes til:

post@vannforeningen.no