Eksempel på god løsning for mye overvann, vannet ledes over i regnbed, takket være kjeftsluk, her under kraftig nedbør. Foto: Statens Vegvesen

Systemene tåler ikke mye nedbør

I høst er det registrert svært mange vannskader på grunn av ekstremnedbør i deler av landet. Hittil i år er det meldt inn vannskader for over 2,3 milliarder kroner i boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Dette er en økning på fem prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

0

Kraftig regn på relativt kort tid i flere områder har ført til tusenvis av vannskader og trukket skadetallene opp.

– Det er særlig snakk om vanninntrenging utenfra og tilbakeslag fra avløpsrør, der vannet går tilbake og inn i boligen, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Nesten 40 prosent av erstatningene hittil i år skyldes nedbør, vanninntrenging utenfra og stopp i avløp.

Østfold fikk mest

Bare i september måned var det vannskader for 400 millioner kroner her i landet. Nesten 300 millioner kroner skyldes været.

Særlig over Østlandet var det kraftige regnskyll. Spesielt Fredrikstad kommune ble hardt rammet og fikk skader for rundt 150 millioner kroner etter all nedbøren.

Hvert åttende minutt

De fleste av oss kommer til å oppleve minst en vannskade i løpet av livet. Og antallet vannskader har økt kraftig de siste årene.

– Det er større sannsynlighet for å få en vannskade enn innbrudd og brann til sammen. I gjennomsnitt oppdages en vannskade hvert åttende minutt i norske hjem, sier Neverdal.

Unngå frostskader

Vann på avveie kan gjøre svært stor skade. Nå når vinteren har kommet mange steder i landet er det viktig å unngå frostskadde rør.

– Sett på tilstrekkelig varme når du reiser bort på ferie, eller på helgetur nå i vinter. Dette er viktig for å unngå frostsprengte rør. Forhåpentligvis passer folk godt på både hytter og hus om vinteren, sier Neverdal i Finans Norge.