Miljøbombe: Alvim Renseanlegg har ikke det som skal til. Nå vanker det bøter.

1 mill i bot hver er ingen aprilspøk for nabokommuner

Innen april neste år må Fredrikstad og Sarpsborg avgjøre om de skal bygge felles renseanlegg eller utvide hver for seg. Prisen for en felles satsing er anslått til 1,3 milliard. Får de ikke ut fingrene vanker det bøter.

0

Nye krav til nitrogenrensing etter EØS avtalen gjør at verken Sarpsborg eller Fredrikstad etter alle solemerker er istand til å henge med i svingene, og Fylkesmannen i Oslo og Viken har varslet at både Fredrikstad og Sarpsborg vil få krav om å rense nitrogen, noe som vil koste kommunene flere hundre millioner kroner hver.

Les også: Slapp med skrekken for millionbot

I lys av dette har kommunene diskutert et eventuelt samarbeid om avløpsrensing, for å spare penger og få litt mer tid til å planlegge, men å finne en felles formel har gått alt annet enn fort.

Fylkesmannen i Oslo og Viken satte opprinnelig frist for å finne et samarbeide til utgangen av året, men i lys av den dårlige framdriften har Fylkesmannen latt nåde gå for rett. Han har nå gitt kommunene tre ekstra måneder til å bestemme seg. Hovedkravet om at det nye renseanlegget skal være i bruk innen 1. juli 2025, står fast.

Beregninger så langt viser at det vil koste 206 millioner å bygge om dagens renseanlegg på Øra for nitrogenrensing, mens det vil koste 150 millioner i Sarpsborg.

Dystert: Alvim Renseanlegg i Sarpsborg har fått kniven på strupen

Hvis de to kommunene i bygger et nytt felles renseanlegg er prisen for nitrogenrensing alene anslått til 295 millioner kroner. Men det kan bli enda dyrere, hvis det stilles svært strenge krav til hvor mye nitrogen som skal fjernes.

– Kostnaden vil avhenge av hvilken rensegrad fylkesmannen vil kreve, sier Frevar-direktør Fredrik Hellström til Fredriksstad Blad.

De to kommunene vil få millionbøter hvis de ikke holder tidsfristene for fremdrift i renseprosjektet, frem til 1. juli 2025, blir bøtene for hver av kommunene på hele 25 millioner kroner.

Første tidsfrist er altså 1. april, hvor boten kan bli en million kroner. Så lenge mye er uavklart, kan det bli tøft å holde denne fristen.

I Sarpsborg har man regnet ut at å dekke de nye rensekravene vil gi hver huseier en avgiftsøkning på 1.700 kroner i året. Hvor mye avgiftene vil øke med felles anlegg er usikkert.

Frevar-direktør Fredrik Hellström sier til Fredriksstad Blad at det er for tidlig å anslå en sum for hver abonnent i Fredrikstad.

Dersom de to byene skulle bygge et felles renseanlegg på Øra, må det legges nye overføringsrør fra Sarpsborg til Fredrikstad.

Kommunedirektøren i Sarpsborg oppgir at investeringsutgiften for et felles avløpsrenseanlegg vil være om lag 1,3 milliarder kroner, hvor ledningsnettet alene vil utgjøre mellom 350 og 400 millioner kroner.

Dagens anlegg på Alvim må nedskrives for 160 millioner kroner. Utgiften til tomt på Øra utenfor Fredrikstad, der forøvrig nåværende anlegg lligger er anslått til 8 mill NOK.