I området Berg blir til sammen hundre nye abonnenter knyttet til Halden kommunes VA-nett. Bilde Google maps skjermdump

Kommunen betaler opp mot halvparten av nytt VA-nett

For å rydde opp i avløpet i spredt bebyggelse betaler Halden kommune inntil 95 000 i anleggsbidrag til hver husstand ved bygging av avløpsnett. Selv nye abonnenter i nabokommunen får være med i støtteordningen.

0

Det er ikke lenge siden Halden kommune var under offentlig økonomisk administrasjon og de ansatte var usikre på om det ble lønn å få. Etter en hestekur av dimensjoner har økonomien skutt fart, og det satses nå store midler på å få bedrifter til å etablere seg i festningsbyen.

Samtidig investeres det betydelige beløp i å rydde opp i avløpsnettet, blant annet ved å legge ned renseanlegg inne i fjorden og pumpe i sjøledning og dermed samle alt på nytt renseanlegg i Remmendalen.

For å skaffe flere abonnenter til miljøsatsingen har kommunen innledet en offensiv, som blant annet resulterer i at ca 100 husstander i kystsonen av kommunen kan motta inntil kr 95 000 i anleggsbidrag, nærmerer bestemt i et prosjekt som går gjennom et lokalt avløpslag (Vestre Berg vann- og avløpslag).

Ordningen gjelder kun boliger, og går ut på at man støtter alle boliger som velger å koble seg til kommunalt vann og avløpsnett og som i denne forbindelse får kostnader over kr. 100.000,- på selve etableringen av va-forbindelsen.

– Kommunen yter inntil kr. 95.000,- i tilskudd av kostnader på over kr. 100.000,-  inkl. mva. Har du kostnad på kr. 195.000,-, får du kr. 95.000,- i tilskudd, forteller Marit Nilsen i Halden kommune til Vanytt.

For tiden sluttføres en stor satsing i et større område sør-vest i Halden, der man har inngått en avtalte med de lokale avløpslaget om støtte investeringene.

– Dette dreier seg om Vestre Berg vann- og avløpslag, som teller totalt 98 medlemmer/eiendommer, kostnaden her er totalt omkring kr.19.110.000.-, forteller Nilsen.

Etter samtale med representanter i avløpslaget har Vanytt brakt på det rene at det faktisk er til sammen 20 av de nye abonnentene som ligger i nabokommunen Sarpsborg, nærmere bestemt i Grimsøya området, helt ute i kystsonen.

Halden kommune legger godviljen til for å skaffe seg abonnenter, og for å oppnå bedre vannmiljø. Her motiv fra Iddefjorden.

Selve utbyggingen skjer i regi av entreprenør Erling Grimsrud, og arbeidene har innbefattet rørtrekking under flere veier, og har vært et omfattende arbeide. Alle de nye abonnentene blir koblet til via trykkavløp, og alle har også vann fra Halden kommune.

– Vi regner med å vær ferdige til jul, selv om det er veldig grisete forhold, på grunn av mye regn, sier daglig leder Ronny Grimsrud til Vanytt.

Avløpet pumpes til en sentral kum, og det går derfra med selvfall til Svingen pumpestasjon, og pumpes derfra videre til nettet som leder til Remmendalen RA.

Kommunen har ingen drifts- og vedlikeholdskostnader ved det nye anlegget, og tar ikke over selve trykkavløpsanlegget.

– Kommunen blir deleier med den andel som tilskuddet utgjør av totalkostnaden. Kommunale årsgebyr til abonnentene utgjør for 2019 fast ledd for avløp på kr. 500,- inkl. mva og forbruksgebyr etter stipulert eller målt forbruk, forteller Marit Nilsen.

En av de som nå knyttes til det nye nettet er Erik Hauge på Wiksletta, forøvrig der man i fjor oppdaget et helt ukjent vikingskip under torva.

– Det er stort og imponerende avløpsnett som snart er ferdig. Meg bekjent hadde alle i avløpslaget fra før av gode ordninger med renseanlegg, men vi har valgt å gå inn i en avtale med Halden kommune. Det er jo flott at de støtter vår miljøsatsing, men jeg regner med at de tjener tilskuddene inn i det lange løp, sier Erik Hauge til Vanytt.