Urbant landbruk, her i Chicago, er en ny trend. Illustrasjonsbilde Wikipedia Commons

Vil bygge hengende hager i Fredrikstad

Det arbeides med å gjøre et tidligere sykehus om til et samfunn av grønne kretsløpsboliger. I et større EU-program, der 19 partnere arbeider med å utvikle fem demo-prosjekter, kan Fredrikstad få ett av de. Stikkord er urban matproduksjon, lokal rensing av gråvann, energifangst fra sol og produksjon av biogass.

0

Babylons hengende hager var et av oldtidens sju underverker, et hageanlegg båret av søyler. Nebukadnesar II skal ha latt det bygge for sin dronning. Blir det som teknologene og utviklerne ønsker kan tidligere Østfold sykehus i Fredrikstad bli noen i nærheten av et grønt underverk. Målet er å etablere et av fem globale demo-prosjekter innen bærekraftig bruk av vann og energi. Prosjektet er nå under utarbeidelse og kan allerede neste å være i byggefasen.

Salat i høyden.  By Valcenteu – wikimedia commons

Flerfaglig

EU-prosjektet har en helhetlig tilnærming til framtidens behov for bærekraft, der energiteknikk, vannbehandling, plantekunnskap og sosial innovasjon inngår, i dette tilfelle i form av et «grønt» bygg der alle i større eller mindre grad deltar i et fellesskap, bygget etter samme lest som et borettslag, men som bygger inn nye løsninger med bærekraft og innovasjon.

– En viktig drivkraft er interessen for urbant landbrukog blågrønn infrastruktur som er i vekst over hele verden, sa forsker Trond Mæhlum ved NIBIO –Norsk institutt for bioøkonomi, under Vannforeningens seminar Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen nylig.

Tidligere sykehus

Prosjektet det er snakk om er tidligere Østfold sykehus i Fredrikstad, et bygg på 50 000 kvadratmeter og med 35 da areal  som ble nedlagt i 2014 og kjøpt av NHG -Nordic Group Holding som eies av norsk-kineseren Kan Cao.
Planen er å bygge sykehuset om til 500 nye boliger, som vil få navnet Cicignon Park. For tiden arbeider arkitektfirmaet Niels Torp+ på prosjeket, ogNMBU/NIBIO arbeider med å finne bærekraftige løsninger for deler av høyblokka, der 14 leiligheter er planlagt å inngå i EU-prosjektet.

Cicignon Park 

Målet med prosjektet er å utvikle et helhetlig konsept innen urban matproduksjon og kretsløpstankegang, der gjenbruk og utnyttelse av næring, vann og biomasse vil inngå. Innen matproduksjon vil prosjektet undersøke nye og kjente metoder som papirbasert balkongdyrking (mikrogrønt), akvaponi, hydroponi og parsellhager med lokal kompost.

– I den grad det er teknisk mulig og hygienisk akseptabelt vil en demonstrere og teste bruk av kortreist vann og næring til planteproduksjon, forteller Mæhlum.

Gjenbruk

Det er snakk om vannbehandling med kildesortering av avløpsvannn og lokal rensing og gjenbruk av gråvann, lokal overvannshåndtering, energifangst fra solenergi og bioenergi i avfall.
– Det gjøres også sosioøkonomiske vurderinger i prosjektet og målet er at pilotprosjektene skal bli en læringsarena og et demonstrasjonsprosjekt innen grønn byutvikling. Det er mange spennende prosjekter innen urbant landbruk og kretsløpsteknologi. I prosjektet vil vi også peke på andre liknende prosjekter og løsninger i Norge og internasjonalt som kan være til inspirasjon for grønn byutvikling og kretsløp, fortalte Mæhlum.

Lenke: www.sieugreen.eu