Background macro shot of blue crystals of salt, mineral or chemical reagent, copy space

Høyere amfetaminbruk i Stockholm enn i andre byer

I Stockholm tas det sannsynligvis flere doser amfetamin enn i alle sammenlignbare europeiske byer. Byene med de høyeste nivåene av kokain i 2018 var Bristol i England på nesten 970 milligram daglig og per tusen innbyggere, fulgt av nesten like høye doser i Amsterdam og Zürich.

0

En analyse utført i henhold til en europeisk standard viser nivåene av medikamentrester i avløpsvannet i europeiske land som har testet byene sine på samme måte siden 2011. I 2018 var over 70 byer i 20 europeiske land koblet til prosjektet.

I følge Stockholm-testen var det gjennomsnittlig rundt 675 milligram amfetamin per 1000 innbyggere per dag, noe som plasserer stockholmere på toppen i Europa med tanke på mengden amfetamin som ble konsumert.

Resultatet overrasker Johan Lindberg, kjemiker og gruppesjef i RISE, som analyserte testresultatet fra det innsamlede avløpsvannet.

– Dette er første gang vi har sett et så høyt nivå. Når du ser en slik verdi, vil du gjøre en annen, fordi dette er et flott advarselflagg. Helst ønsker du en annen måling fra samme sted, sier Johan Lindberg til svt.se.

Ingen av de sammenlignbare byene har noen gang målt et høyere gjennomsnitt enn 450 milligram amfetamin per 1 000 innbyggere og dager siden målingene begynte i 2011. Resultatene for målingene i 2019 er ennå ikke blitt samlet. Men at testen gjøres over en syv dager lang periode, og at variasjonen mellom dagene er som forventet, indikerer også at resultatene er riktige.

– Du må være litt ydmyk – dette er første gang vi gjør en slik test. Men jeg ser ingen grunn til at det ville være galt, sier Johan Lindberg.

I følge analytikeren ved RISE, bør forskrivning av adhd-medisiner ikke spille en avgjørende rolle i denne typen tester.

– Vi har ikke beregnet det, men legger til grunn at det er ubetydelig, akkurat når det gjelder adhd-medisiner, er ikke amfetamin det mest foreskrevne stoffet, sier Johan Lindberg.

I hele Norden
Når det gjelder mengden kokain i Stockholms avløpsvann, var det i gjennomsnitt 200 milligram kokain per dag og per 1000 innbyggere. Dette setter Stockholm i posisjon 30, sortert etter høyest forbruk, sammenlignet med de 76 byene som analyserte for kokainrester i løpet av en analyseuke i 2018. Sammenlignet med en helligdag, undersøkte Stockholm stedet 25.

Byene med de høyeste nivåene av kokain i 2018 var Bristol i England på nesten 970 milligram daglig og per tusen innbyggere, fulgt av nesten like høye doser i Amsterdam og Zürich.

I København finnes mer kokain enn i Stockholm både på hverdager og i helgene. I det minste måles kokain i Finland. Derimot er amfetamin bruken også høy i Finland og spesifikt i den mindre finske byen Lahti, nord for Helsingfors, som rangerer blant de fem beste, beregnet per milligram per ukesdag per 1000 innbyggere. Reykjavik og Oslo er også på topp fem når det gjelder målt amfetamin i avløpsvannet.

På EMCDDAs nettsted kan du sammenligne hvordan Sverige står opp mot de andre europeiske landene.