Lederskifter: Sigmund Aandstad blir ny sjef for Pipelife. Heidi Berg blir leder for Trimble i Norge. Per Kristian Jacobsen i fratrer som leder for Norconsult ved slutten av 2020. Fotos: Pipelife/Trimble/Norconsult

Flere lederskifter i VA-landskapet

Sigmund Aandstad blir ny leder for Pipelife Norge etter Kjell Larsen. Idar Kirkhorn som går av som daglig leder for Trimble og erstattes av Heidi Berg i stillingen som leder forretningsutvikling Norge. Per Kristian Jacobsen  har orientert styret om at han ønsker å fratre som konsernsjef for i Norconsult ved slutten av 2020.

0

Kjell Larsen ved Pipelife annonserte tidligere i år at han ville overføre sitt lederansvar stegvis inntil han slutter i 2021. Sigmund Aandstad overtar som ny administrerende direktør for Pipelife Norge fra og med 1. januar 2020.

Sigmund Aandstad har vært i Pipelife siden 2015 og har gjennom sin arbeidskarriere bred erfaring fra operasjonell drift, strategisk rådgiving, innovasjonsledelse og forretningsutvikling. En erfaring som vil være til stor hjelp i den videre utviklingen av virksomheten i Norge.
– Det er med en god dose ydmykhet jeg tar på meg rollen som ny leder for Pipelife Norge. Jeg tar over et veldrevet selskap med en unik posisjon i det norske markedet, og det er et stort ansvar å forvalte og utvikle dette videre. Det er imidlertid noe jeg gleder meg stort til å ta fatt på sammen med alle våre dyktige medarbeidere, sier Aandstad i en pressemelding.

Programvareleverandøren Trimble gjør også endringer i ledelsen, etter syv år som leder går Idar Kirkhorn av som daglig leder fra 1.1.2020. Kirkhorn vil gå inn i en ny rolle innen produktutvikling. Oppgaven som daglig leder overtas av Heidi Berg gjennom stillingen som leder forretningsutvikling Norge.

– Heidi kjenner den norske bransjen godt gjennom tett kundekontakt med rådgivere, entreprenører og byggherrer, som prosjektleder for FOU-prosjekter og gjennom arbeid i faglige foreninger og bransjekonferanser, sier Idar Kirkhorn i en pressemelding.Sandvika-kontoret har nylig overtatt ansvaret for det unike planleggingsverktøyet Quantm samt programvaren TILOS, et verktøy for fremdriftsplanlegging. Vi utvikler videre Novapoint prosjekteringsverktøy og plattform-løsningen Quadri. Med dette tar vi i Sandvika et større helhetsansvar for Trimble sine løsninger innen infrastruktur.
– På verdensbasis ser vi at Norge er et foregangsland når det gjelder bruk av ny teknologi og utvikling av nye arbeidsprosesser, derfor er dette markedet svært viktig for Trimble. Jeg ser frem til å ta et enda større ansvar i vårt hjemmemarked, sier Heidi Berg.

Konsernsjef Per Kristian Jacobsen (62) i Norconsult har orientert styret om at han ønsker å fratre som konsernsjef ved slutten av 2020. Styret vil starte prosessen med å finne ny konsernsjef på nyåret, med mål om å finne en arvtager før 2021.

– Det er en tid for alt. Norconsult har vært en sentral del av livet mitt i 15 år. Når 2020 går mot slutten har jeg vært konsernsjef nær syv år, i tillegg til åtte år som styreleder. Norconsult er i dag midt i strategiperioden 2019 til 2021, og når strategi for neste periode skal utarbeides i 2021 er det en fordel at en ny konsernsjef leder dette arbeidet, sier Jacobsen, som vil fortsette i stillingen frem til slutten av 2020, og være tilgjengelig for styret og ny konsernsjef frem til juli 2021.

– Under ledelse av Jacobsen har Norconsult levert rekordresultater og i tillegg vist en unik evne til å levere fremragende ingeniørarbeid, utvikle avansert teknologi, moderne samarbeidsformer og gjennomføre svært krevende prosjekter. Selskapet er nå godt rustet for et lederskifte, ikke minst takket være Per Kristian, sier styreleder Roar Engeland i en pressemelding