Solid gjennombrudd for isolerte kumhatter

2019 ble året der man fikk med seg både ingeniørene og grossistene. Det ble også de året da man endelig kom seg ut av garasjen. På tross av nesten doblet omsetning har man høye forventninger til utviklingene videre.

0

Ferdig isolerte hatter til kumtopper så dagens lys først for drøyt tre år siden, og veksten i etterspørselen ser ut til å fortsette. I løpet av fjoråret produserte den lille virksomheten nesten 300 isohatter, dette er nesten en dobling av omsetningen fra året før.
– Vi ser at ingeniørene er med oss nå. De beskriver stadig oftere isohatt på kumtoppene, i stedet for mark-isolasjon. De har nok erkjent at det ofte lønner seg totalt sett å bruke ferdig tilpasset isohatt, selv om den isolert sett koster mer enn markplater, sier Dagfinn Knutsen ved WDF Isolasjon.

Knutsen tror markedet for isohatter er i overkant av tusen stk pr år. Dette med bakgrunn i at det er et betydelig etterslep i vedlikehold, samtidig som det bygges stadig nytt.

Dagfinn Knutsen fra WDF Isolasjon viste fram ulike isolasjonsprodukter skreddersydd for kummer under forrige Arctic Entreprenør, i år blir han å finne der igjen.

Totalt har man syv modeller i utvalget, ved siden av at man leverer en del spesialbestillinger.
– Det finnes mange avarter av kummer. I nord Norge finnes det flere varianter, og her har vi faktisk levert helt ned i 32 stk på spesialbestilling. Så alt er mulig, men det er klart at man kommer billigere ut av det hvis man velger fra standard, sier Knutsen.

I løpet av året har man videreutviklet grunnmodellen og dessuten lagt til en ny modell i utvalget. I 2020 kommer man til å lansere en ny variant, som passer 1200 mm ekstentrisk kumtopp.

– Vi trodde lenge at denne var på vei ut, men det viser seg at det fortsatt produseres en del av den, så her må vi lage en isohatt som passer, sier Knutsen.

Virksomheten har nå også for alvor tatt steget ut av garasjen.
– Ennå er dette ikke store butikken, det koster mye å bygge former, og vi produserer en del på fyrabben. På sikt ser vi for oss at det å lage isohatter skal kunne gi jobb til 3-4 personer, forteller Dagfinn.

I år har man også kjørte grundige tester i kuldekammer for å kunne dokumentere ytelse.
– Det er jo slik at på visse lokaliteter er det ikke nok med bare isohatt. Da velger man som regel å isolere kummen et stykke nedover også: Her brukes vanligvis slissede plater som spennes fast utvendig på kummen, gjerne to plater tykt, forklarer Knutsen, som i løpet av året har kunne konstatere at grossistene er udelt positive.

– Det dukker stadig opp nye problemstillinger, på Røros ser vi at man bruker varmekabler i kombinasjon med isohatt. Noen steder her i landet er det jammen skikkelig kaldt. Vi ses på Arctic Entreprenør, det finnes jo ikke noe mer arktisk enn en isohatt blant VA-produkter, sier en tilfreds Dagfinn Knutsen hos WDF Isolasjon.