Odd Strand i Indre Østfold kommune skal snart igang med et nytt område med trykkavløp, nærmere bestemt Solbergfoss.

Bygger trykkavløp med tilbud om fiber til fast pris pr husstand

Indre Østfold kommune skal bygge ut trykkavløp ved Solbergfoss området. Ordningen vil omfatte ca 100 husstander. Arbeidet vil ta ca et år og i tilbudet inngår mulighet for tilkobling til fibernett. Abonnenten vil kun betale et anleggsbidrag på kr 120 000 pr husstand.

0
Området Solbergfoss skal bygges ut med trykkavløp. Prosjektet omfatter ca 100 boliger på begge sider av Glomma ved Soilbergfoss kraftstasjon, og man knytter begge sider sammen via isolert rørforbindelse som vil få plass på demningen. 

Kommunen står for alt og skal eie hele opplegget.

Abonnenten vil kun betale et anleggsbidrag på kr 120 000 pr husstand.

Postitive erfaringer med trykkavløp ellers i kommunen har gjort at man vil videreføre dette og dermed gå for en slik løsning også for Solbergfoss området.

De fleste abonnentene i området er allerede tilkoblet kommunalt vann gjennom et eldre forsyningssystem og alle har pr i dag godkjente løsninger. Noen har privat avløpsrensing mens andre er tilknyttet et tilårskommet renseanlegg på Solbergsiden.

Blant annet en håndfull funksjonærboliger på Askimsiden av Solbergfoss vil bli knyttet til det nye nettet. Historisk foto 1923 Nasjonalbiblioteket
Ordningen er frivilling, men responsen på tilbudet har været svært positiv.
 
– Vi legger ned et gammelt renseanlegg og kobler alle til kommunens system. Det blir en lik pris for alle, som blir kr 120 000 pr husstand. Resten av regninga og ansvar for prosjektet tar kommunen, forteller Odd Strand, som har tilrettelagt prosjektet, til Vanytt.


Foruten trykkavløp vil man legge nytt vannforsyningssystem og tilrettelegge for framføring av fibernett til den som ønsker det. Her gjør den enkelte abonnent avtale med en lokal distributør, som i dette tilfellet er Skiptvedt Digital.

Blant alle de som har valgt å slutte seg til løsningen er det flere som har godkjente minirenseanlegg, men som heller velger å gå for kommunens tilbud.

Siden det allerede finnes sprengte grøfter for vannforsyning fra tidligere velger man å utnytte denne muligheten og å grave opp disse og legge nytt av alt. Det er enkelte strekninger med eternit-rør som da også blir sanert for godt.

– Det var planer om å sette i gang i høst, men mye nedbør har gjort at arbeidene med hovedgrøftene vil starte først til våren. Man regner en anleggsperiode på ca et år, forteller Strand. 
Ordningen med lik betaling har vært brukt med stor suksess andre deler i den nye storkommunen, som ble dannet for en drøy uke siden. 
– Vi følger samme variant som har vært brukt i Trøgstad og som det er planer om i Eidsberg. Ingen kan se noen grunn til å forskjellsbehandle abonnenter i en storkommune, sier Strand til Vanytt.