Vil bruke tarmbakterier i forsøk på drikkevannskilder i utkantstrøk

Hvordan kan man bruke tarmbakterien E. coli til å oppnå bedre vannkvalitet og gjøre det enklere å beskytte vannressursene? Det spørsmålet blir stilt i et nytt forskningsprosjekt ledet av Mittuniversitet.

0

E. coli-bakterier brukes ofte som indikator på at det er menneskelig avføring i drikkevann. Selve bakterien er ikke skadelig for mennesker, det er andre smittestoffer, og da særlig virus, som man er bekymret for. Nå ønsker Svenske forskere å spore bakteriene i naturen og se hvordan de spres, dermed kan man kanskje finne nye metoder for å beskytte vannkildene.

– Sverige har en unik ressurs, spesielt i de nordlige delene av landet, fordi det er mange vassdrag der vannet er så rent at det er mulig å drikke, men bevisstheten om dette er i ferd med å forsvinne. Etter hvert som vi ser flere og nye virksomheter i fjellheimen, må vi finne strategier som kan beskytte både disse vassdragene og drikkevannet vårt, sier Anders Jonsson, professor i miljøvitenskap ved Mittuniversitet.

Forskerne vil utføre prøvetaking så vel som kjemiske og mikrobiologiske analyser i de øvre delene av Indalsälven, oppstrøms Storsjøen, samt i vassdrag i fjellområdene som grenser til Norge. Man vil spore E. coli-bakterier og såkalt e-DNA, spor som alle organismer etterlater seg, for eksempel hudrester, spytt eller avføring.

Ved hjelp av spesiell teknologi kan e-DNA deretter spore hvilke dyr eller andre organismer som har vært til stede i miljøet.

– Vi bruker E.coli og e-DNA for å spore forurensninger fra avføring og finne forurensningskilden. I vår forrige forskning har vi sett at E. coli-bakterier kan reise betydelig lenger enn tidligere antatt, spesielt ved vårflom og lave vanntemperaturer. Hvis prosjektet er vellykket, vil det gi svært store sosiale fordeler og viktige lærdommer for å forhindre problemer med vannforurensning, sier Anders Jonsson.

ECWA-NOR-prosjektet mottok nylig drøyt 4,5 millioner svenske kroner i tilskudd fra KK Foundation og forskerne samarbeider med flere andre virksomheter.

Virksomheten Vann og Miljøressurs AB produserer daglig 4,5 millioner liter vann til forbrukere i Nord-Sverige og bidrar med kunnskap om hvordan man opprettholder en høy drikkevannskvalitet.

Selskapene MoRe Research Örnsköldsvik AB, AquaBiota Water Research AB, Hjortens Laboratorium AB og Mälardalen University bidrar med kompetanse innen måleteknologi og dataanalyse. Prosjektet inkluderer også Handölsdalens samiske landsby.

– Samarbeid med reinsdyrnæringen er sentralt. I Sverige er det rundt 4000 reindriftsbedrifter og 260 000 reinsdyr, og industrien er avhengig av tilgang på rent og sunt vann. Handölsdalens samiske landsby gir oss tilgang til landene deres og kunnskapen som eksisterer i den samiske landsbyen rundt samspillet med naturen, sier Anders Jonsson.