Bildet: Rekordoppslutning da årets Hallingtreff ble innledet i produksjonslokalene til Hallingplast i dag. Foto: Odd Borgestrand

Er blitt en fast tankesmie med spesielt gode sosiale rammer

Hallingtreff er et supplement til de mange akademiske fagtreffene som arrangeres av andre ulike bransjeorganisasjoner. Deltakerantallet er 10-doblet siden det første treffet på Highland hotell på Geilo i 1997 og i år kommer selveste næringsministeren innom.

0

296 deltakere er det offisielle deltakerantallet på treffet, som startet  mandag. I tillegg til disse 296 er det også en rekke medlemmer av MEF Buskerud og et titalls ansatte i Hallingplast som blir med på deler av treffet som dagsbesøkende.  Det betyr at de fleste rammene er  sprengt denne gangen.

Populært treff

Det var svært god stemning da markedssjef i Hallingplast AS, Sverre Tragethon, kunne ønske den rekordstore forsamlingen velkommen til selskapets produksjonslokaler. Ryktet om treffets popularitet som «tankesmie» og den gode sosiale rammen har spredt seg ytterligere ut, og dette er selvsagt noe vi setter stor pris på, sier Sverre Tragethon.

Det samme sier medarrangørene, representert ved leder av den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal og leder av Rørinspeksjon Norge, Reidar Kveine.

Sterk vekst

PE som rørmateriale vokser innen en rekke markeder, og Hallingplast rundet i fjor en halv milliard kroner i omsetning, takket være leveranser til vann- og avløpssektoren, energi og telekom, olje og gass, fiskeoppdrett, vei og bane. Selskapet, med sine 70 medarbeidere, har investert i nytt produksjonsutstyr og har dermed også økt kapasiteten betydelig, kunne markedssjef Sverre Tragethon fortelle under fabrikkdagen.

Maskinerte PE-rørdeler kommer også i økende grad inn på det norske markedet, som et tilskudd til  den store verktøykassa for fornyelse og etablering av nye rørledninger.

Det grønne skiftet
er på vei også i plastrørindustrien. Gjenbruk er allerede godt i gang på Hallingplast, og i løpet av et par års tid vil råvarer basert på fornybare kilder fra skogsinduestrie. Her er det snakk om restprodukter fra papirindustrien som blir fullverdige råvarer for PE- og PP-rør.

Noe av dette vil næringsminister Torbjørn Røe Isaksen få mer utdypende informasjon om når han besøker bedriften tirsdag.

Faglige oppdateringer

Årets treff er det 23. i rekken, og det har vært en fast tradisjon at treffet er innledet med besøk hos rørprodusenten Hallingplast. Hvert år er det nye faglige oppdateringer i tillegg til en rundtur i produksjonslokalene.  Et eget miniseminar om utfordringer og muligheter med styrt boring ble det også tid til. Her var det entreprenørfirmaet Steg Entreprenør som ga eksempler fra sine mange prosjekter der de benytter denne NoDig-metoden, der de i de fleste tilfellene også benytter PE-rør.

Sølvfargede menn

Det er store forventninger til årets Hallingtreff som fortsetter på Vestlia Resort på Geilo tirsdag og onsdag.  Møtelederne og ledere i programkomiteen, VA-rådgiverne Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl, begge fra Asplan Viak, mener de kan presentere tidenes kanskje mest allsidige og spenstige konferanseprogram. Dette innledes med en historisk reise i norsk vannbransje, presentert av teknisk rådgiver i entreprenørselskapet Kjeldaas AS, Øystein Bjørløw.  Mange er spent på hva som ligger i hans åpningsforedrag, som har fått overskriften «kjønnsbalanse og sølvfargede menn».

Her kvartetten som representerer arrangørene. Fra venstre leder i den norsk gruppa av SSTT, Borghild T. Folkedal, markedssjef i Hallingplast AS, Sverre Tragethon, leder i Rørinspeksjon Norge, Reidar Kveine og daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon. Foto: Odd Borgestrand
´

Konferansedeltakerne vil også få et møte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og direktør i Norsk Vann, Thomas Breen i tillegg til en rekke faglig sterke representanter både fra entreprenørsiden, rådgiversiden og ikke minst fra mange ledningseiere.

Kommuner og ledningseiere har dominert Hallingtreffet gjennom 23 år. Av de nærmere 3000 deltakerne som har funnet veien til Ål og Geilo gjennom disse årene viser statistikken at denne gruppa utgjør 51 prosent av alle deltakere. I år er det større bredde blant deltakerne på konferansen.

Blant årets deltakere utgjør kommuner og ledningseiere fortsatt den største andelen med 35 prosent. Entreprenører utgjør totalt 29 prosent, og deretter følger leverandører til vannbransjen med 20 prosent, rådgivere og grossister hver med 6,5 prosent, mens samleposten «andre» på 2,5 prosent dekker hedersgjester, inviterte forelesere og presse.

For fotfolket

Treffet var ment som et supplement til de mange akademiske fagtreffene som arrangeres av andre ulike bransjeorganisasjoner.
Vi ønsket å arrangere et fagtreff som var attraktivt for både ute- og inne-folk, der det kom tydelig fram at teoretikere og praktikere er like viktige for bransjen. Vi hadde også klare tanker om at fornyelse av vann- og avløpsnettet måtte være et primær-fokus. Her var Hallingtreff først ute med konkrete forslag til løsninger for et ledningsnett i forfall, understreker Tragethon, som kan slå fast at deltakerantallet er 10-doblet siden det første treffet på Highland hotell på Geilo i 1997. Den gang var det 35 deltakere som fant veien til fjellbygda.
Fra 2004 ble arrangementet flyttet over til Bardøla Høyfjellshotell, med et snitt på 85 deltakere fram til 2011. Da kapasiteten på dette hotellet ble sprengt i 2016 valgte arrangørene å flytte over til Vestlia Resort i 2017, og nå er maksimumsgrensen nådd også på Geilos største hotell.