Peer Christian Nordby og Sverre Tragethon. Foto: Odd Borgestrand

Hederspris til ydmyk rørfornyer

Han startet i faget med praktisk utførende arbeid der han bygde erfaringer de første årene. Han har med årene vist seg som en vennlig og hjelpsom ildsjel som deler sin kunnskap for å løfte kunnskapsnivået kvaliteten i faget.

0

Til stående applaus hyllet de 300 deltakere på årets Hallingtreff Peer Christian Norby, da han noe overrasket ble bedt om komme opp på podiet for å motta Hallingtreffs hederspris. Men ingen andre i det gravefrie univers ble overrasket over at han fjortjente den, alle i bransjen vet nemlig godt hva Nordby har utrettet gjennom 35 år i faget.

Prisen tildeles en person eller organisasjon som har vært eller er en ildsjel i VA-faget. Foregående år har prisen blitt tildelt kommunalt ansatte, konsulenter i VA bransjen, journalist i faget og i 2019, leder i Norsk Vann, som da var Toril Hofshagen. Det er syvende gang prisen deles ut.

Det var som vanlig daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon som sto for prisutdelingen på vegne av organisasjonskomiteen for Hallingtreff

En verdig vinner

Juryen uttaler at prisvinneren startet i faget med praktisk utførende arbeid der han bygde erfaringer de første årene. Han har vist seg som en ildsjel som ga av seg selv for å løfte kunnskapsnivået kvaliteten i faget. Fagkunnskapen og erfaringen som Nordby besitter, frembringes og overføres på en ydmyk og god måte, som bygger tillit hos mottageren.

– Hallingtreff vil takke prisvinneren for en utrolig innsats gjennom de siste 35 årene i norsk vann- og avløpsbransje, sa Steinar Tragethon.

Fagkunnskapen og erfaringen som Nordby besitter, frembringes og overføres på en ydmyk og god måte, som bygger tillit hos mottageren.

Fra juryens begrunnelse

Overraskende og hyggelig

Prisvinner Peer-Christian Nordby er en mann av få ord, og denne kvelden på Hallingtreff ble det heller ikke de mange ordene. Han innrømmet at hedersprisen kom svært overraskende, men svært hyggelig.

-Jeg må først og fremst takke arbeidsgiver Olimb som gir meg muligheten til å bidra i ulike verv og organisasjoner. Jeg brenner for kompetansedeling, og samarbeid med gode kolleger i Olimb, Rørinspeksjon Norge, Scandinavian Society for Trenchless Technology og Maskinentreprenørenes Forbund, opplever jeg som svært meningsfullt, sa Nordby.

36 år hos Olimb

Nordby har sin formelle utdannelse fra Høgskolen i Østfold og har i år 36 års fartstid hos Olimb. Han startet i Råde-firmaet 10. mai 1984 og havnet rett «i grøfta» som rørfornyer. Siden den gang har han hatt flere ulike roller i Olimb, og i dag er han (mest) markedssjef.

Nordby taler alltid praktikernes sak og er opptatt av å heve kompetansen hos de som utfører jobben ute i felt. Derfor har han i to perioder vært leder i Rørinspeksjon Norge. Han har vært aktiv medlem i den norske arbeidsgruppa i SSTT, og han er også medlem i interimsstyret for det nye norske senteret for vanninfrastruktur som er under oppbygging på Ås.