Naken skjønnhet, et kumlokk slik Ulefos har skapt det, og etterhvert med naturlig patina.

Ulefos stripper for miljøsaken

Ulefos skal heretter levere kumlokk uten hverken emballasje eller maling. Gjennom å gjøre dette reduserer man både karbonavtrykket og årlig mengde malingsavfall med 14 tonn og plastavfall med over 20 tonn.

0

For Ulefos er miljøaspektet og samfunnsansvar svært viktig i alt man gjør, og man jobber kontinuerlig med forbedringer for at vi skal tilby markedets mest bærekraftige løsninger.

– Vi produserer så miljøvennlig som mulig, med lavest mulig CO2 utslipp og påvirkning på miljøet, nå velger vi altså å endre på sluttbehandlingen og fjerne plastemballasjen, sier Enger-Larsen, som kan fortelle at dette ønsket faktis har sin opprinnelse fra enkelte kunder: Stockholms Vatten, Kalmar og Helsinki ønsker at alt gategods skal leveres umalt, nettopp fordi man tenker miljø i et stort perspektiv.

Å fjerne plastemballeringen på alle gategodsprodukter er kanskje miljømessig det viktigste tiltaket, dette reduserer bruken av plast til det minimale i Ulefos, som allerede sorterer plastavfall grundig og riktig etter type. Foruten å stille høye miljøkrav til seg selv i alle ledd stiller man også krav til sine samarbeidspartnere og leverandører.

– Noen ganger er det nødvendig å utfordre etablerte og innarbeidede sannheter for at verden skal gå fremover. Å ta det første steget, og det gjør vi nå, sier salgs- og markedsdirektør Lasse Enger-Larsen til VAnytt.

Hvert år havner mangre millioner tonn plast i havet, og plast er et av de største miljøproblemene vi har.

– Dette er vårt bidrag til å reduserer forbruket, sier Enger-Larsen,

Overflaten i kumlokk av støpejern danner vil over tid utvikle et eget mykt uttrykk av slitasje som også er påvirket av omgivelsene, siden overflaten er porøs.

– Patinaen som sees på alle støpejernsprodukter montert i gatebildet er støpejernets naturlige patina. Mens stål korroderer til det er gjennomrustet stopper korrosjonen på støpejern mer eller mindre opp, og det dannes et sjikt av rust som hindrer videre korrosjon. Denne korrosjonen dannes sammen med karbon i jernet og gir en god beskyttelse av produktet, derfor er det heller ikke nødvendig å ha noen beskyttelse på, forteller Enger- Larsen.

I dag brukes det som regel en vannbasert tynn maling som kun fungerer som et estetisk virkemiddel og er ikke et anti-korrosjonstiltak. Tidligere ble gategods levert med ”tykk” maling med høy viskositet for å gi et pent visuelt uttrykk. Denne malingen hadde noe lengre holdbarhet, men var fortsatt ikke egnet som anti-korrosjonstiltak.

– Enkelte typer maling har så høy viskositet at de kan skjule feil og overflateproblemer på støpejernproduktet, og selv miljøvennlig maling utgjør en økt HMS-risiko, sier-Enger Larsen.