Fredrik Arthursson, VA-sjef, foran renseanleggets solcelleanlegg. Bildet er tatt en varm sommerdag.

Lysende avløpsrensing

I fjor var det første året at renseanlegget i Höganäs kommune leverte mer energi enn det som ble forbrukt. Siden 2007 har renseanleggets energiforbruk sakte men sikkert gått ned.

0

I 2007 forbrukte renseanlegget cirka 2.370.000 kWh og i 2019 var tallet nede til 1.299.000 kWh. Total energibruk for renseanlegget har gått ned med 45 prosent siden 2007, til tross for økning i befolkning og strengere krav fra fylkesmyndighetene for reduserte utslipp.

– Dette er veldig gode resultater. Vi har strømlinjeformet energiforbruket hvert år. Når vi kjøper nytt utstyr, sørger vi alltid for at det er så energieffektivt som mulig, sier Fredrik Arthursson, VA-sjef i Höganäs kommune.

Kommunestyreleder Peter Schölander (M) er fornøyd med det gode resultatet.
– Dette er fantastisk og viser hvor mye kraft det er i Höganäs kommunes målrettede og gjennomtenkte miljøarbeid. Det gir også et eksempel på hva vi kan oppnå sammen, sier Peter Schölander.

Behandlingsanlegget bruker strøm fra egne solceller til å drive alle pumper. Solcellene leverer rundt 200.000 kWh per år. Under renseprosessen selges slam og biogass til Höganäs AB. Renseanlegget kjøper spillvarme fra Höganäs AB for å drive prosessene. Denne syklusen betyr at renseanlegget gikk pluss med rundt 485 000 kWh i 2019.