Kumlokk i fem fargevarianter via pakningen.

Furnes utvider Ø650 Premium sortimentet med flere farger

For å imøtekomme innspill fra kundene gir man nå kundene mulighet til å velge mellom ulike farger til de forskjellige kumtypene. Dette ved å velge farge på pakningene. Grønn slissepakning for bruk på spillvannskummer. Rød for brannkummer. Blå for vannkummer. Sort for bruk på overvannskummer. Gul til standard produkt.

0

Furnes Jernstøperi har en lang historie med å utvikle integrerte pakninger. I tillegg har man tidligere tatt i bruk blå slissepakning for bruk på vannkummer. Nå lanserer man en full fargepalett på pakninger i Premium Ø650 serien. Dermed kan man merke kumtype med inntil fem ulike farger, noe som vil gjøre det enklere for brukerne å identifisere type kum i løpet av sekunder.

– I forbindelse med brann eller ved akutt lekkasje står det om tid. Da er det viktig å finne fram til riktig kum. Ofte ligger de ved siden av hverandre, noe som gjør det krevende å finne den rette. Nå har vi gleden av å lansere et fullt produktsortiment innen Premium Ø650-serien som imøtekommer de innspill vi har fått fra våre kunder, rett og slett fargemerking av kummer via pakning, forteller markedssjef Geir Kåre Kroken..

Allerede i 2003 utviklet Furnes en integrert pakning for Premium-lokket med en slissepakning som skal gi en perfekt tilpasning til rammen.

– Samtidig fanger denne opp ujevnheter i rammen og tetter mellomrommet mellom lokk og ramme, forteller markedssjef Geir Kåre Kroken.

Pakningen er konstruert for å minske trykket i setet og for å hindre grus og vann å trenge ned mellom lokk og ramme. Pakningen hindrer at lokket beveger seg horisontalt i rammen. Slissen fylles med sand og grus og vil derfor utvide seg og bli presset tettere mot rammen. Dette minsker slitasjen på produktet og forhindrer klapring mellom lokk og ramme (ingen metallisk kontakt) og hindrer at uønsket vann og forurensning kommer ned i kummen.

Markedssjef Geir Kåre Kroken hos Furnes Jernstøperi

– Våren 2019 lanserte vi Premium 2116HT med blå slissepakning for bruk på vannkummer. Dette har blitt meget godt mottatt i markedet og i dag leverer vi dette produktet til flere og flere kommuner, også som logolokk. Høsten 2019 gjennomførte vi en markedsundersøkelse der vi ønsket tilbakemeldinger fra et antall sluttbrukere/kommuner om synspunkter og erfaringer fra bruken av PREMIUM 2116HT med blå slissepakning på vannkummer. I denne undersøkelsen kom det frem et behov for å videreutvikle sortimentet for også å ta høyde for spillvannskummer, overvannskummer og spesielt brannkummer, forteller Kroken.

Produktsortimentet innen Premium Ø650-serien imøtekommer innspill fra kunder:

Premium Ø650-serien består av:
Premium 2116HT med grønn slissepakning for bruk på spillvannskummer
Premium 2116HT med rød slissepakning for bruk på brannkummer
Premium 2116HT med blå slissepakning for bruk på vannkummer
Premium 2116HT med sort slissepakning for bruk på overvannskummer
Premium 2116HT med gul slissepakning – standard produkt