Flom i boligområde med utvasking av vei kan skape store vanskeligheter for enkelte, og dessuten lede til andre utfordringer. Foto: Norsk Vann

Hvordan mestre uventede kriser i vannbransjen

Et av temaene under årets store fagtreff innen vannbransjen er krisehåndtering, som sjeldent vil lykkes dersom man ikke har øvd og er forberedt på å takle uventede hendelser. Gode systemer og rutiner er nødvendig. Tilsvarende gjelder for håndtering av mediene, publikum og andre interessenter.

0

Krisehåndtering vil sjeldent lykkes hvis man ikke har hatt temaet oppe og er forberedt på å takle uventede hendelser. Å ha gode systemer og rutiner på plass er her helt nødvendig. Det samme gjelder for håndtering av mediene, abonnenter og andre som kan være berørt.

På årets fagtreff i regi av Norsk Vann stiller et sterkt lag av foredragsholdere, med Ivar K. Lunde og Jonette Øyen i spissen, der temaet vil få en grundig drøfting.

I parallell A, tirsdag 11. mars starter leder for samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune, Ivar Konrad Lunde med krisehåndteringens ABC. Hva skal til for at din organisasjon skal være forberedt på å håndtere en krise? Hvordan bør man samhandle (i en kommune) i en krise? Proaktiv stabsmetodikk blir et viktig stikkord i denne sammenheng. Lunde er også lærebokforfatter, forleser på høgskolestudiet innen beredskap og krisehåndtering i vann- og avløpsbransjen på Høgskolen i Innlandet.

Man går deretter videre med å se på erfaringer fra hendelsen hvor Nittedal ble uten vann som følge av leirras. Et viktig stikkord er kapasitet på beredskapsorganisasjonen når hendelsen går over mange dager.

En hendelse kan raskt utvikle seg til en krise innen kommunikasjon hvis du ikke er forberedt. I dagens medievirkelighet forventer innbyggerne raske svar og informasjon på sosiale medier.

Hvordan skal man som vannverkseier forholde seg til dette? Hvilket samarbeid må og bør være tilstede med beredskap og kommunikasjonsansvarlige i kommunen? Jonette Øyen er leder for strategisk beredskapskommunikasjon for Bane NOR. Øyen har lang fartstid på dette feltet, og benyttes også som foreleser på høgskolestudiet innen beredskap og krisehåndtering.

Avslutningsvis deler Tromsø kommune sine erfaringer med krisekommunikasjon.

CIM benyttes av mange kommuner som verktøy for beredskap og krisehåndtering. VannCIM er en egen modul tilpasset vann og avløp, utviklet i samarbeid med Norsk Vann og ulike kommuner. Den blir presentert av Tromsø kommune og One World.

Videre tar man for seg begrepet sikkerhetskultur – hva er forutsetning og rammer for å kunne skape en god sikkerhetskultur? Hvis ikke medarbeiderne handler riktig, mangler det en viktig brikke i sikkerheten.

Aurskog-Høland kommuner benytter nødnett som kommunikasjonsverktøy i hjemmetjenesten og flere kommunale etater. Deler av kommunen har svært dårlig mobildekning og ved noen anledninger har all nett- og mobilforbindelse falt bort. Nødnettet har da vært svært viktig for å håndtere driften av kommunen. Erfaringer og gode råd blir delt.

Se hele programmet.