Innfører tre kategorier av kumlokk

Ulefos innfører en ny kategorisering av sine kumlokk. Kategoriene er inspirert av premiering innen idrett. Målet er å gjøre det enklere å velge rett kumlokk til hver tilfelle. Omtrent samtidig innfører man mulighet for fargede pakninger.

0

Ulefos lanserte nylig en ny inndeling av sitt sortiment på kumlokk, som heretter deles inn i tre kategorier, der gull er beste lokk, sølv en god nummer to og bronse det enkleste alternativet.

Odin øverst

I kategorien gull finner man heretter det lokket som også kalles Odin, som kjennetegnes blant annet at det er utstyrt med omsluttende integrert «pur» pakning. Pakningen skal hindre sand, smuss og skitt å komme inn mellom lokk og ramme. På alle gull lokk finner man også tre spetthull, som kan være enten standard (pinnesikkert) eller tett. Lokket leveres med eller uten låsarmer(tre stk).

Gull-lokk har dermed ingen løse pakninger og er ifølge produsenten tilnærmet vedlikeholdsfrie lokk med svært gode støydempende egenskaper, som nettopp skyldes at det ikke er noen metallisk kontakt mellom lokk og ramme. På gull-lokk kan man dessuten velge farge på pakning og ønsket logo.

Nummer to og tre

Lokket Balder inntar heretter andreplassen med sølv, og dette lokket er også utstyrt med omsluttende integrert «pur» pakning. Sølvplass betyr dessuten to spetthull, som kan være enten standard (pinnesikkert) eller tett. Lokket leveres med eller uten låsarmer(2 stk). Dette lokket skal være godt egnet til tøffe anleggsområder ved at pakningen ligger skjult under anleggsflaten.

På tredjeplass finner man bronselokk, også kalt NST lokk, som egner seg best i områder med lav eller ingen trafikkbelastning som gang- og sykkelvei, da lokket kan avgi lyd og dermed kunne være til sjenanse i tettbygde strøk. Oppsett forøvrig er to standard pinnesikre spetthull, med eller uten låsarmer(2 stk).

Farget pakning

Ulefos har nylig lansert fargede pakninger, som kan være nyttig for raskt å gi informasjon om hvilken type kum som ligger i gata. Ved en kritisk situasjon vil dette gi redusert responstid. Dette er spesielt aktuelt for blant annet brannvesen med behov for tilstrekkelig vanntilførsel raskt, men også for personell som må utføre stenging av vann i kum ved problemer i vannledningsnettet osv. Ulefos anbefaler at det velges farge med fokus på brukervennlighet og etter konvensjonell forståelse av de ulike fargene. Det finnes per i dag ingen norsk standard for fargemerking av kummer.

Odin lokk kan leveres med pakning i standardfargene blå, rød, grønn og gul. Andre farger kan bestilles som spesialfarger. Pakningen er fargebestandig og leveres i kvalitet EPDM 70 shore. Farget pakning leveres kun til lokk i størrelsen Ø650.

Ulefos anbefaler følgende fargekoding på kumlokk