Spennende bruk av overvann i bymiljø, her fra Hovinbekken.

Smarte løsninger for vannforsyning og overvann er årets tema

Hele seminarprogrammet for årets VA Tour Norge er klart. Blant foredragsholderne er Norsk Vann, Kristiansand kommune, Stjørdal kommune, Bergen kommune og Hias. Årets tema er «Smarte løsninger for vannforsyning og overvann. «

0

VA Tour, som finner stedt på hele på fem ulike steder i mars måned, kommer med et omfattende seminar program. Den faglige sammensetningen er skreddersydd for VA-bransjen og de ledende organisasjonene og leverandørene står bak.

Bredt program

– Dette blir er et førsteklasses program som vi håper vil lokke mange viktige besøkende fra bransjen, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP som sammen med messeselskapet BraMässor arrangerer VA Tour Norge.

Som tidligere ligger fokuset fortsatt på interessante utstillinger med de nyeste produktene og utstyret, men man satser også på et spennende seminarprogram der viktige løsninger og spennende kundehistorier presenteres, fortsetter Bjarne Haugland.

– Det å besøke VA Tour må være den beste måten å bli kjent med ny teknikk på. Det er kompetanseutvikling på høyt nivå som er i tråd med mottoet vårt «Vår kompetanse = din styrke».

Hjelp til å møte utfordringer

Norsk Vanns bidrag i seminarprogrammet på VA Tour har tittelen «Norge trenger et krafttak for vannbransjen». Her vil man beskriver hvordan man med kompetanse- og teknikkutvikling vil hjelpe kommuner og industri med å møte fremtidens utfordringer knyttet til investeringer i vann- og avløpssystemer.- Vi synes det er nyttig å delta på VA-touren 2020, sier Thomas Breen, direktør i Norsk

Thomas Breen, direktør i Norsk Vann

Vann. – Her kan vi holde en åpen dialog med bransjen, samtidig som vi møter bransjefolk i kommunene.

– Vi er svært glad for å ha Norsk Vann med på VA Tour Norge, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP.
– Samarbeidet med Norsk Vann er veldig viktig for oss i VVP på mange fronter. Ikke minst når det kommer til en så stor og viktig satsing som VA-Touren.

Sammendraget av Norsk Vanns foredrag er som følger:
De neste 20 årene skal kommunene i Norge investere nær 300 milliarder kroner i vann- og avløpssystemene. Det blir svært viktig at man nå evner å gjøre dette på en god nok måte for fremtiden. Norsk Vann jobber på mange områder for å bistå til at dette blir best mulig. Arbeidet mot myndighetene med utvikling av lovverk, nok kompetanse ut til kommuner og bransje samt få på plass et program for teknologiutvikling og innovasjon i bransjen. I arbeidet for å bistå kommuner så jobber Norsk Vann med å lage fagrapporter som er relevant, holde kurs og få på plass gode nettverk som kan avhjelpe de utfordringene som kommunene vil møte på de neste årene. På VA-touren vil de berøre temaer som vil være interessante for kommuneledelsene og bransjen forøvrig.

Sikkerhet i vannkum

Andre temaer som presenteres strekker seg fra Sikkerhet i vannkummer til Pumpeløsninger for håndtering av overvann til Erfaringer med gategods og kumtoppløsninger.

– Vi merker i større grad at seminarene er viktige for de besøkende, sier Björn Delin, administrerende direktør hos BraMässor som arrangerer VA Tour Norge sammen med VVP.

Seminarprogrammet blir enda en legitim anledning for at alle ansatte kan besøke messen, ettersom det høyner kompetansen hos medarbeiderne. Hele seminarprogrammet er nå publisert på www.vatour.no

VA Tour Norge er verdens nordligste og Norges største omreisende VA-messe, og arrangeres nå for tredje gang. Med mottoet «Vår kompetanse = din styrke» reiser Norges ledende VA-bedrifter rundt i hele Norge for å vise frem siste nytt og de nyeste produktene innen VA. Gjennom utstilling og seminarer får de besøkende på turneen økt kompetanse og en mulighet til å ta del i den nyeste utviklingen. VA Tour Norge inviterer besøkende som jobber med VA innenfor kommuner, entreprenørselskaper, grossister og konsulenter med flere. VA Tour Norge arrangeres av bransjeforeningen VA og VVS produsentene VVP og messefirmaet BraMässor.