Økt innflytelse for ledningseierne i Nordic Polymark(NPM)

Ledningseierne har fått mer innflytelse i både styret for Instacert og Nordic Polymarks working group. Det er større enighet enn på lenge om om hvilke kvalitetskrav som skal gjelde for rørprodukter.

0

Sertifiseringsordningen Nordic Polymark(NPM) ble for ti år siden etablert som et felles nordisk kvalitetsmerke for rør og rørdeler innen bl.a. VA-bransjen i de fire land. Ordningen oppsto som et behov for kvalitetsmerking i vakuumet etter at Norsk Standard med «kronemerket» forsvant.

– Det eneste vi den gang satt igjen med på rør var CE-merket, som i mange tilfeller naturligvis ble for tynt, det var et behov for en ny standard, slik oppsto Nordic Polymark, forteller Dag Tobiassen i Kristiansand kommune, som i dag er representant for ledningseierne i Working Group, som er arbeidsgruppen innunder NPM, der man kommer sammen ca. to ganger årlig for å drøfte aktuelle saker.

Med NPM fikk VA-bransjen altså en felles merkeordning med egne kvalitetskrav for rør og rørdeler, og ordningen har fungert godt siden den gang. Imidlertid har det fra tid til annen oppstått en diskusjoner om enkelte NPM-godkjente produkter, der ledningseierne har hatt andre kvalitetskrav og synspunkter som har gått et stykke videre ut over hva produsentene har ment å være nødvendig.

Etter hva VANytt kjenner til har det i løpet av de siste par år vært en slags tautrekking og forhandlinger på toppnivå mellom representanter innen VA-bransjen og Nordic Polymark. Utfallet av denne bataljen har blitt at ledningseierne heretter har fått økt innflytelse i både styret for godkjenningsorganet Instacert og selve arbeidsgruppen(Working Group) i Nordic Polymark.

Konkret går dette ut på at ledningeiernes representanter nå er inne som likeverdige medlemmer, med egen stemme, både i Working Group og i styret for godkjenningsorganet Instacert, som forøvrig er høyeste myndighet. Tidligere hadde man kun en rådgivende rolle, der det i praksis kunne ende med at råd og anbefalinger ikke ble tatt til følge ved merking av produkter. Et eksempel på dette er uenigheten om flerlagsrør(multi-layer) for bruk på avløpsvann. Ledningseierne mente at foreslåtte norm for disse rørene ikke var tilfredsstillende, men dette ble allikevel vedtatt. Følgelig er flerlagsrør i dag også merket med NPM, uten at Norsk Vann anbefaler at disse rørene benyttes. Dette er en problemstilling som det på sikt vil bli arbeidet videre med. (Norsk Vann er representert i Instacert, red. anm.)

– Nordic Polymark har som policy å komme til enighet, og det er bra at vi har fått mer innflytelse både i Working Group og i styret, ved siden av produsenter og ledningseieren sitter også spesialister innen dette teknologiområdet, sier Dag Tobiassen.

Et annet område der ledningseierne har gått lenger enn produsentene er krav til ringstivhet i enkelte dimensjoner av stigerør. Her er noen av produktene i markedet følgelig ikke merket.