Klarer seg bra på dypt vann: Et viktig trekkplaster og et nytt element under Hallingtreffet var besøket fra næringsministeren, som også deltok i ordvekslingen.

Gode tilbakemeldinger på Hallingtreff

Tilbakemeldingene på årets Hallingtreffet levner ingen tvil. Både fabrikkbesøket hos Hallingplast og den faglige konferansen på Geilo får beste karakter fra deltakerne.

0

En undersøkelse i etterkant rettet mot deltakerne på Hallingtreff gir høyeste score enn noen gang. Både det faglige programmet, fabrikkbesøket hos Hallingplast og utstillingen falt i god smak. Det samme gjorde de to konferanselederne Martina B. Svedahl og Borghild T. Folkedal fra Asplan Viak som ifølge årets deltakere framsto som proffe og uformelle.

Dette skriver arrangørene av årets Hallingtreff, som samlet over 300 deltakere, i en fersk pressemelding.

-Tilbakemeldingene viser at vi traff på tema, der blant annet erfaringer med totalentrepriser, materialvalg, bestillerkompetanse, anskaffelsesformer og praktisk gjennomføring av konkrete VA-prosjekter ble belyst. Flere av deltakerne melder tilbake at det er bredden i temaene og at Hallingtreff legger stor vekt på praktiske erfaringer fra felt som gjør foredragsdelen interessant. Det er med å underbygge at vi ønsker å være praktikernes arena, sier de to møtelederne Bergh Svedahl og Folkedal. 

Gode ambassadører

Dessuten er de godt fornøyd med at de 23 utstillerne også gir positive tilbakemeldinger.

-Selv om arrangørene Hallingplast, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Sosiety for Trenchless Technology (SSTT) legger ned et betydelig arbeid, er det likevel tidligere års deltakere som er våre beste ambassadører. Når vi i år opplevde sterk pågang og måtte sette en stopp ved 300 deltakere var det fortsatt flere som sto på venteliste. Det gir oss en indikasjon på at ryktet om dette fagtreffet har nådd langt og at deltakere forteller om treffet med stor begeistring når de kommer tilbake til sine arbeidsplasser, sier de to.

«På dypt vann» i 2021

Arbeidet med Hallingtreff 2021 er allerede godt i gang. Dette blir det 24. treffet i rekken, og vil gå av stabelen 11.-13. januar under mottoet «På dypt vann».

-Dette kan forstås på mange måter, men de neste månedene skal vi fylle mottoet med solid innhold, og vi håper selvsagt også på mange innspill fra bransjefolk, enten de er rådgivere, entreprenører, ledningseiere eller andre interesserte. Vi mener dette treffet er unikt fordi det samler aktører fra alle ledd i vannbransjen. Vi skal også neste år legge til rette for gode diskusjoner med salen, og sørge for stor takhøyde. Vi har en visjon om at Hallingtreff fortsatt skal bidra til å samle og forme morgendagens vannbransje.

Martine Svedahl under åpningen av Hallingtreffet. At det var et tyvetalls rådgivere (7%) blant deltakerne var også rekord.

En skisse til program for 2021 bli lagt de nærmeste ukene, og det er allerede kommet mange gode innspill for å gjøre programmet enda mer attraktivt både for deltakere og leverandører.

-Det er bare ett minus med denne jobben, sier Martina B. Svedahl, og det er at det er så alt for lenge til januar 2021.