Ivar IKS frifunnet for miljøkrim

Ivar IKS er i Jæren tingrett frifunnet for miljøkriminalitet gjennom et ukontrollert utslipp i et vassdrag. To ansatte er også frifunnet for å ha bidratt til at kompost ble lagret utendørs i et massedeponi som hørte til Stangeland Maskin AS.

0

Renovasjonsselskapet Ivar IKS er nylig i Jæren tingrett frifunnet for miljøkriminalitet i forbindelse med  ukontrollert utslipp i et vassdrag.

To ansatte er også frifunnet for å ha bidratt til at kompost ble lagret utendørs i et massedeponi som hørte til Stangeland Maskin AS. I frifinnelsen la retten til grunn at ordningen var ment å være midlertidig.

– Dette er en viktig dom for hele Avfalls-Norge og for alle dem som hver dag prøver å gjøre en seriøs og viktig jobb med å håndtere søppel, sier Kjell Øyvind Pedersen, administrerende direktør i IVAR, til Stavanger Aftenblad.

Etter et kraftig regnvær høsten 2018, ble det målt svært høye verdier av fosfor og nitrogen i en bekk som går ut i Lutsivassdraget. Mens lovlig utslipp er på 50 bioenheter per 100 milliliter vann, ble det ifølge avisen målt 15.000 ved utløpet av bekken. 1.000 bioenheter er nok til at man fraråder bading og annen bruk av vannet.

Både selskapet og en entreprenør ble anmeldt av Fylkesmannen for å ha lagret komposten på en måte som førte til at vassdraget ble forurenset. En enstemmig rett kom torsdag fram til at IVAR og de to ansatte ikke opptrådte i strid med utslippstillatelsen i perioden juli og oktober 2018.

Stangeland Maskin AS og IVAR IKS i Rogaland er tidligere ilagt bøter på henholdsvis 3 millioner kroner og 840.000 kroner. 1,7 millioner kroner som Stangeland Maskin AS tjente på lagringsoppdraget, ble også inndratt fra selskapet.