Investerer i transportmateriell og setter alko-lås på alt

Heidenreich forbedrer tilgjengeligheten ved å gå til innkjøp av inn flere nye lastebiler, samtidig som man ønsker å ivaretar trafikksikkerheten maksimalt, ved å innføre alkolås alle egne lastebiler.

0

Heidenreich innfører fra 01.02.2020 alkolås i alle egne laste- og distribusjonsbiler. Dette gjelder både nye lastebiler samt eksisterende. Samtidig oppfordrer man sine distribusjonspartnere til å gjøre det samme.

– Vi har heldigvis ikke hatt mistanke eller avdekket kjøring i alkoholpåvirket tilstand blant våre sjåfører. Men vi vet at det er så mange som 140 000 kjøreturer som gjennomføres av ruspåvirkede personer daglig her i Norge, og hele 28% av alle dødsulykker i trafikken skyldes ruspåvirkning. Denne statistikken ønsker vi å gjøre det vi kan for ikke å bli en del av, og derfor innfører vi nå i første omgang alkolås på våre egne lastebiler/ distribusjonsbiler, så får vi se om dette skal utvides til å gjelde mer av bilparken vår, sier logistikkdirektør Geir Vegar Ellingsen i Heidenreich.

Alkolås

En alkolås er en teknisk anordning som kobles til bilens tenningssystem. Før bilen startes må føreren blåse i et munnstykke slik at utåndingsluften kontrolleres. Alkolåsen verifiserer at han/hun ikke er over grensen som er satt (0,2 promille) i enheten.
Hvis føreren er påvirket av alkohol over den grensen som er satt i enheten, vil ikke kjøretøyet starte. I Heidenreich har vi inngått en avtale med ALÅS. De er eneste bedrift i Norge som kun selger alkolås. De andre leverandørene på markedet har dette som et biprodukt.

Fakta er at i Norge er det kun ca. 25 000 kjøretøy og anleggsmaskiner med alkolås, mens det i Sverige er ca. 150 000 installerte alkolåser. Så her i Norge har vi store forbedringspotensialer, og det ønsker vi i Heidenreich å bidra til.

Reglene

Det innføres nå lovkrav i EU om alkolås, og det er vedtatt en endring i vegtrafikkloven om alkolås. Stortinget og regjeringen ønsker at alkolås skal inn i alle yrkeskjøretøy og lovkravet har startet med persontransport, dvs buss og minibuss. Her er vi sikre på at dette vil også etter hvert gjelde godstransport.

– Vi ser på dette som så viktig, at i Heidenreich så vil vi ikke vente til det kommer et lovkrav. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for trafikksikkerheten og iverksetter derfor allerede nå, sier logistikkdirektør Geir Vegar Ellingsen i Heidenreich.

Ellingsen utdyper fordelene og målet man vil oppnå med alkolås:
– Sørger for at sjåfører ikke kan kjøre i alkoholpåvirket tilstand.
– Man tar ansvar for å redusere sjansen for at barn og unge blir skadet eller drept i trafikken.
– Et signal til ansatte, kunder, leverandører, bransjen, miljøet og området rundt oss at dette er noe vi tar på alvor, og at vi ønsker å gjøre preventive tiltak.
– Det kan bidra til millionbesparelser for samfunnet.
– Ingen har noen vi kan miste, om vi så kan bidra til å minske risikoen for en ulykke så er det verdt det.