En ny undersøkelse viser at nesten alle drikker vann fra springen daglig.

Askøy saken svekket tilliten til norsk drikkevann

En landsomfattende spørreundersøkelse er tilbakemeldingen at landets innbyggere er godt fornøyd med vann- og avløpstjenestene. På tross av høy tillitt har Likevel Askøy saken svekket den.

0

I en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Norsk Vann er hovedinntrykket at landets innbyggere er godt fornøyd med vann- og avløpstjenestene kommunene leverer. På tross av høy tillitt har likevel Askøy saken svekket den merkbart.

Målingene viser at 84 % har tillit til at kommunen/vannverket leverer trygt drikkevann. Til sammenligning svarte 91 % det samme for ett år siden.

– Tilliten til at norske kommuner og vannverk leverer trygt og godt drikkevann til befolkningen og næringslivet er høy. Vi ser en liten nedgang det siste året, som jeg antar kan skyldes Askøysaken i fjor sommer, sier direktør Thomas Breen i Norsk Vann i en pressemelding.

Breen mener at det derfor er viktig at staten, kommunene og bransjen nå får på plass de nødvendige tiltakene. Han påpeker at bransjen kontinuerlig må jobbe med å levere gode tjenester for å holde på innbyggernes tillit.

På spørsmål om «i hvilken grad er du fornøyd med vann- og avløpstjenestene du mottar?» svarte 91 % at de er ganske eller svært godt fornøyd.

– Det er jo fantastisk gode tall på en primærtjeneste levert av kommunene. Et godt utgangspunkt for videre utvikling av tjenestene. Men vi vet jo også at det må investeres betydelig mer i årene som kommer for å kunne levere trygt og godt drikkevann og ha en forsvarlig håndtering av avløpsvann, sier Breen.

Vann- og avløpstjenestene er finansiert gjennom selvkost. Det vil si at husstandene betaler gebyr til kommunen for hva det faktisk koster å drifte tjenesten. I spørreundersøkelsen svarer 67 % at de ikke vet hva de betaler for tjenesten som leveres.

Kommunene og husholdningene står overfor et stort investeringsbehov i årene som kommer, nærmere 300 milliarder kroner. For å nå dette må det jobbes både med planer for utbygging og etterslep, og investering i teknologi som gjør at kostnadene blir lavere og fremdriften fortsatt holdes. Vannbransjen er sammen med regjeringen i gang med utvikling av et teknologiprogram for vannbransjen og i 2021 åpner et planlagt nasjonalt senter for vanninfrastruktur i tilknytning til NMBU på Ås.

– En satsing på teknologiutvikling vil gjøre jobben for kommunene lettere, samtidig som regningen til husstandene blir rimeligere, sier Breen.

Innbyggerne ble også spurt om hvor mye flaskevann husstanden kjøper. 65 % svarer at de ikke kjøper flaskevann, mens 20 % kjøper inntil 1 liter i uka. Samtidig svarer 90 % at de drakk vann fra springen i går. Dette viser at norske innbyggere i det vesentlige bruker kranvannet som drikkevann, og at det kjøpes relativt lite flaskevann i butikken.