Giardia Foto: CDC / Janice Haney Carr

Det er fortsatt parasitter i drikkevannet i Oslo

Nye prøver tatt i begynnelsen av denne uken viser nytt funn av parasitten Giardia i samme område som sist. Oslo kommune fortsetter dermed kokeanbefalingi minst to uker fra onsdag 26. februar. Man har funnet flere brudd på regelverket.

0

Oslo kommunen anbefaler nå abonnentene å koke drikkevannet i området Etterstad og Teisen. Prøve som er tatt i begynnelsen av denne uken viser nytt funn av parasitten Giardia i samme område som tidligere funn. I samråd med helsemyndighetene er det bestemt at anbefalingen om å koke alt drikkevann som brukes i minst to uker fra onsdag 26. februar.

Les: Bergen kartlegger private anlegg

Man har til nå funnet flere brudd på regelverket som nå følges opp med krav om utbedring.

Vann-og avløpsetaten anbefalte også torsdag 13. februar abonnenten å koke drikkevannet i samme område.

I januar ble det sendt ut en kokeanbefaling, også i samme område. Den gangen var kokeanbefalingen forårsaket av funn av Clostridium perfringens. Funnet sett i sammenheng med tidligere funn tyder på at man har en lokal forurensing.

Les: Seminar om sikring og overvåking av drikkevann

I en ny melding sier kommunen at man har utført en rekke tilsyn både på offentlig og privat ledningsnett, dette arbeidet vil fortsette og man arbeider også videre med å ferdigstille igangsatte tiltak. Man peker på at det kan bli brunt vann og partikler periodevis  i område som følge av spyling av drikkevannsnettet.

Det er også foretatt utbedringer der man har funnet feil. Inntil man har vært gjennom alle installasjoner der det kan tenkes å være avvik, velger man å opprettholde den lokale kokeanbefalingen.

Les: Bryter vannspeilet i mellomklassen

Man har ikke funn av giardia på noen andre steder i byen. Kokeanbefalingen er i samråd med helsemyndighetene og er en rutinemessig varsling ut fra føre-var prinsippet.

Ny oppdatering angående kokeanbefalingen vil tidligst komme onsdag 11. mars. Nettsidene oppdateres fortløpende om pågående arbeider i området, der det er mange næringsbygg.

Vann- og avløpsetatens (VAV) fagpersoner jobber med å gjennomgå eiendommenes sanitærinstallasjoner med sikte på å avdekke eventuelle feil eller mangler. Man har til nå funnet flere brudd på regelverket som nå følges opp med krav om utbedring. Undersøkelsene fortsetter.

Les om Giardia utbruddet i Bergen på wiki

Smittevernoverlegen i Oslo sier følgende: Giardia er en parasitt som kan gi tarmsykdom, først og fremst diaré. Smitte skjer oftest via forurenset drikkevann. Det er cyster fra parasitten som smitter, disse kan ikke oppformere seg i drikkevannet. Parasitten dør ved koking av vannet. Inkubasjonstid (tid fra smitte til sykdom) er oftest 7-10 dager, men kan være fra 5 til og med 25 dager. Vanligste symptomer på giardiainfeksjon er tynn diaré, kramper i magen og/eller kvalme. Diagnose stilles ved laboratorieundersøkelse av avføringsprøve. Giardia behandles vanligvis med tablettkur i en uke.