Tromsø kommune tapte søksmål også i lagmannsretten

Tromsø kommune anket dommen fra tingretten, men vant heller ikke i lagmannsretten fram med sitt søksmål mot Maskintreprenør Einar Sørensen AS i «rørgate»-saken. Retten opprettholdt dermed sitt syn på at det var mangelfull prosjektering og at det er kommunen som har hovedansvaret for meromkostningene.

0

Hålogaland Lagmannsrett har dømt Tromsø kommune til å betale Einar Sørensen Maskinentreprenør AS kr 9 069 503 inkludert merverdiavgift, med tillegg av lovens forsinkelsesrenter for arbeidene man har utført. 

Retten fant at kommunen hadde ansvaret for problemene som oppsto på grunn av feil prosjektering av rørgaten.

Retten bestemte imidlertid at partene må dekke sine egne sakskostnader. Einar Sørensen Maskinentreprenør AS ble dømt til å bære kostnadene til fagkyndige meddommere.

ESM er dermed frifunnet for kommunens krav, til sammen konkrete prisavslags- og erstatningskrav med bestemte summer, til sammen rundt 23 millioner kroner. I stedet må kommunen gjøre opp for seg i hovedkravet, som er betaling for arbeidene som ESM har utført. For dette kravet har kommunen altså ikke oppnådd noe bedre resultat enn for tingretten.

– Vi er tilfreds med rettens beslutning i hovedspørsmålet, nemlig at det har vært mangelfull prosjektering. Vi føler oss dermed hørt i både tingretten og i lagmannsretten, der vi nå er frifunnet for alle krav som kommunen har satt mot oss, sier daglig leder Jon Egil Sørensen i en kommentar.

Sørensen mener også at man har fått god uttelling ved å være løsningsorientert gjennom hele saken på tross av at kommunen ikke har kunne levere en fullgod prosjektering.

– Vi regner med at saken vi få rettslig presedens i andre saker, der det altfor ofte legges ansvar på entreprenør for mangelfull prosjektering, noe som dessverre ofte forekommer. Når oppdragsgiver sier at det er prosjektert kan ikke entreprenør ta ansvaret for mangelfull prosjektering. Vi har heller ikke mulighet til å overprøve det en rådgiver prosjekterer, det er jo hans jobb og ikke vår, her er retten klar, det er vi tilfreds med, sier Sørensen, som tar til etterretning at retten mener ESM skal betale egne saksomkostninger og fagdommere.

– Vi er skuffet over akkurat dette, det er egentlig vanskelig å forstå, og vi vil vurdere hva vi gjør i dette spørsmålet, sier Sørensen, som forøvrig synes kommunen heller burde henvendt seg til rådgiver Cowi i en tidligere fase fått konsulenten på banen og stilt denne til ansvar, istedet for å legge skylden på entreprenør.

Tromsø kommune tar den ferske dommen til etterretning.

– Vi har gjennomgangsmøte med advokatene i dag, og jeg regner med at vi kommer med en pressemelding over helga, sier avdelingsleder Geir Helø i Tromsø kommune i en epost til VANytt.

Les dommen her