Terje Smestad er leder for VA i Trysil kommune

En pionerkommune innen sonemålinger

Trysil var svært tidlig ute med å ta i bruk sonemålinger for å holde kontroll på drikkevannet som man produserer. Elektromagnetiske målinger er blitt et viktig verktøy i en effektiv drift av nettet, og målerne er svært driftssikre. Takket være direkte rapporter trenger man ikke å reise ut og hente data eller lytte etter lekkasjer natterstid.

0

Takket være flotte grusmasser og lite forurensning i grunnvannet er Trysil kommune velsignet med ekstremt gode kilder for produksjon av drikkevann.
Kommunen har til sammen fire vannverk, der dessuten to av vannverkene leverer inn til samme ledningsnett.

– Bortsett fra obligatoriske barrierer, er pH-justering ved hjelp av vannglass den eneste behandling vi trenger å gjøre med vannet. Vi har et godt drikkevann i kommunen, sier virksomhetsleder Terje Smestad.

Mange soner

En viktig del av driften av nettet er bruk av sonevannmålere. Fra produksjonen ved Innbygda vannverk, som er kommunens største vannverk og som årlig produserer ca. 445 000 m³, fordeles vannet videre gjennom totalt 23 stk soner, der man har til sammen har installert 38 stk sonevannmålere.
– Her har vi forøvrig prosjektert å utvide antall sonemålere i løpet av neste treårs periode med 7 stk nye målere, forteller Smestad.

Det andre og betydelig mindre vannverket er Nybergsund vannverk, som årlig leverer 85 000 m³, fordelt på til sammen fire soner, der man har installert totalt tre mengdemålere.
– På samme måte har vi her forøvrig prosjektert å utvide antall sonemålere i løpet av neste treårsperiode med 4 stk nye målere, forteller Smestad.

Tredje vannverk verdt å nevne er Jordet vannverk som til sammen produserer  ca 41 000 m³ fordelt på fem ulike soner, her har man det antall målere man har behov for i overskuelig framtid.

Innsiden av en elektromagnestisk mengdemåler.

Intet nattarbeide

De fleste av målerne man har installert måler i begge retninger. Dette gjør at man kan måle mengde både inn i og ut av de forskjellige soner.
Vi har valgt løsningen med sonemålere fordi vi synes dette er den enkleste måten å lekkasjesøke på. Vi bruker tabellene med innsamlet data for å se om det er økning i nattforbruket av vann. Så kan vi gå mer aktivt inn på den aktuelle sonen. Erfaringen viser at vi ved å variere avstenginger av ventiler i kummer kan komme ned i detalj et på strekk mellom to kummer, før vi begynner med marklytting/korrelering. I mange tilfeller blir dermed heller ikke abonnenter berørt av lekkasjesøket, forklarer Smestad.

Takket være direkte overføring av data trenger man heller ikke reise rundt og lese av loggere. Alle soner kan enkelt hentes ut som en oversikt i form av et oppsett som et regnestykke på et Excel-ark. Disse vises som en tabell og en tilhørende grafer som gjør det enkelt å se gjennom.
– Loggerne gjør at vi slipper
nattarbeid med 3 til 4 mann i form av avstenginger/avlesinger. Data fra alle mengdemålere hentes inn via vårt SD-anlegg. Rapportene gjøres også her. Data fra alle prosjekterte sonemålere vil også bli hentet inn på samme måte, forteller Smestad.

Pioner på feltet

All installerering av sonemålere i Trysil er skjedd i løpet av en periode på 10 år. Trysil kommune kan dermed regnes som en pioner innen bruk av sonemålere. Ifølge Johnny Østvang hos Krohne ble netopp den første Waterflux elektromagnetiske mengdemåleren installert i Trysil, altså for ti år siden. Waterflux feirer dermed 10 års jubileum i Norge.

– Det stemmer at de fleste av våre mengdemålere er levert av Krohne. De fleste heter Waterflux, og noen er Optiflux. Jeg ikke nøyaktig antall på hvordan dette fordeles for hånden. Fordelen med Waterflux er at disse kan monteres uten å måtte ta hensyn til rettstrekket foran eller bak måleren. Vi må vel si at vi er meget fornøyd med oppfølging og kvaliteten på mengdemålerne fra Krohne, men jeg må også legge til at det har ikke vært nødvendig med service ennå. Det hører med til historien at vi også har noen få mengdemålere fra andre leverandører, avslutter Smestad.

Les om Waterflux