Terje Sandstad (til venstre) i Ullensaker ønsker seg større utvalg av rørkvaliteter å velge mellom, her sammen med Halvor Myhrvold også fra Ullensaker kommune på byggeplass.

Ønsker seg større utvalg innen rørkvaliteter

Riktig valg av rørkvalitet vil ofte avhenge av en rekke forhold: krav til levetid, type prosjekt, grunnforhold, tilgjengelige fyllmasser og arbeidstemperatur. For å kunne velge riktig er det en forutsetning av grossisten har et godt utvalg på lager, men det er ikke alltid tilfelle.

0

Et rør er ikke lenger et rør. Det skjer en rivende utvikling innen typer og kvaliteter, der både materialer og design stadig forbedres. Et eksempel på nye krav er at flere kommuner nå ønsker drikkevannsvannrør i PE som er mindre utsatt for oppsprekking, såkalt RC-kvalitet(Resistance to Cracking). Dette kom tydelig fram under Hallingtreffet i januar. Enkelte kommuner har også bestemte materialkrav i forhold til gjenvinning av plast og sveisbarhet, og sverger derfor til polypropylen. 

Rør bygget opp av flere lag er blitt stadig mer tatt i bruk. Her DV rør fra byggeplass.

DV rør populært

Det brukes stadig mer av dobbeltveggede før (DV-rør) innen overvann, både av hensyn til ringstivhet, vekt og holdbarhet, men også for enklere å drive inspeksjon. Mange DV-rør kommer nettopp gjerne med hvitt innersjikt, noe som har en rekke fordeler.

En kommune som ønsker å ta del i den spennende utviklingen er Ullensaker, som i lang tid har vært inne i en periode med høy aktivitet innen utbygging av vann og avløp.

– Vi ønsker alltid å bygge riktig. Det vil si at vi kan tenke oss ulike kvaliteter etter hvilke prosjekter det dreier seg om. Det er f.eks. forskjell på fyllmasser og grunnforhold fra sted til sted for å nevne noe, så ett rør kan være rett i en sammenheng, men i et annet kanskje vi ønsker ett rør av ekstra robust kvalitet, det kan være alt fra PP til ductilt plastbelagt støpejern, sier Terje Sandstad, byggeleder leder for VA i Ullensaker kommune.

Kulde

Sandstad følger nøye med skjer på rørfronten, og man ønsker for eksempel på spillvannssiden både å bruke PVC-rør og PP-rør, alt etter hvilke anvendelser man snakker om.

– PVC er bra, men hos oss kan det bli beinkaldt vinterstid, da vil gjerne entreprenørene helst slippe å jobbe med PVC rør, siden de kan blir sprø i kulda og ikke er så enkle å kappe. Da vil mange heller ha PP-rør, forteller Sandstad.

Man bruker også i økende grad dobbeltveggede rør i overvann.

– Enkelte mener DV-rør ikke tåler slitasje fra grus og sand i overvannet, men det er jeg ikke bekymret for. Disse rørene er slitasjetestet og godkjent av Nordic Polymark, så det merket stoler vi på, sier Sandstad.

Eksempel på flerlagsrør

Flerlags

– Nå som flerlagsrør er godkjent med Nordic Polymark kunne vi svært gjerne tenke oss å bruke disse rørene på visse prosjekter. Disse rørene er på samme måte som DV-rør svært seige og sterke, siden de består av flere lag. De er også slitasjetestet og godkjente, og har pakninger integrert. Jeg synes både Pipelifes, Wavins og Uponors flerlagsrør virker veldig gode, men det er et problem at de ikke lar seg bestille, de finnes ikke på lager, sier Sandstad, som har registrert at enkelte har tatt til orde for at flerlagsrør ikke holder mål under nordiske forhold.

– Har disse rørene, som er godkjent av Nordic Poly Mark, en dårligere kvalitet enn for eksempel PVC rør? Dette har jeg ikke noen tro på, er rørene godkjent av Nordic Poly Mark,  ja da kan de selvfølgelig brukes. Jeg håper Nordic Poly Mark kan svare ut dette da det er kjent at noen som setter godkjenningen i tvil.

Slik er et flerlagsrør bygget opp, eksempelet viser Pipelife Master. Illustrasjon Pipelife Østerrike.

Stoler på Nordic Polymark

– Det jeg kan se for meg er at hvis man har en pumpe som lager en jetstrøm og man har stein og grus med at man kan få slitasje på et bestemt sted, da kan det teoretisk sett bli hull, men jeg ikke bekymret for det, sier Sandstad, som altfor ofte har opplevd at man bestiller PP-rør men at man får PVC istedet, og at årsaken er at man ikke har det på lager.

– Jeg ønsker at grossistene har både PVC, PP og gjerne flerlagsrør på lager, det ville gjøre våre prosjekter bedre, vi ønsker å ta del i utviklingen, og det gjelder alle rørtyper, sier Sandstad, som har notert seg at det har vært en kritikk mot flerlagsrør fra enkelte hold.

Jeg kunne tenkt meg at noen kunne teste de ulike rørene opp mot hverandre, da kunne det kanskje hende vi ble litt overrasket. Mitt syn er uansett at det er sjelden en type rør er best til alle typer prosjekter, og jeg stoler på Nordic Poly Mark, sier Terje Sandstad,Byggeleder leder for VA i Ullensaker kommune.